Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lisbet Heerfordt
    Foto: Lisbet Heerfordt
  • Fotograf: Lisbet Heerfordt
    Foto: Lisbet Heerfordt
  • Fotograf: Lisbet Heerfordt
    Foto: Lisbet Heerfordt

Atlas

: Eng-Guldstjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Bladene er helt rendede, ikke skedeformet sammenvokset i spidsen som hos den meget lignende Alm. Guldstjerne (Gagea lutea).Desuden er bladfarven blågrøn i modsætning til Alm. G , som har friskgrøn farve.

Planten er ofte vinrødt anløben forneden.

Gult støvfang (grønt hos Alm. Guldstjerne).

Vigtigt kendetegn: næsten altid med 2 nye hvidlige løg, der stritter ud fra det gamle.

Eng-Guldstjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lisbet Heerfordt

Variation

: Den er ikke altid vinrødt anløben forneden. Bladene i reglen noget smallere end hos Alm. Guldstjerne.

Forveksling

: Forveksles let med Alm. Guldstjerne, og er derfor sikkert ret hyppigt overset. Se beskrivelsen af forvekslingsmuligheder under omtalen ved Almindelig Guldstjerne.

Udbredelse

: Hist og her på Lolland, Falster og Møn - ellers sjælden.

(Har ganske talrig forekomst Sebbersund/Sebberkloster/Sebber Kirke - talrig udenfor som indenfor kirkegården , Valsted ( 2 fjerne bestande ) og Barmer , Farstrup (kirkedige) (Nibe)samt Løgstør)

Eng-Guldstjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer i april-maj, og er lidet iøjnefaldende uden for blomstringstiden. Visner hen i løbet af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Guldstjerne baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Guldstjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Guldstjerne - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig løgvækst.

Insektbestøvning og sandsynligvis myrespredning. Formerer sig vegetativt ved nye løg eller ved frø.

Levested

: Sandede marker, kystskrænter, parker, agerjord, kirkegårdsdiger m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Den Virtuella Floran: linnaeus.nrm.se/flora/welcome

De senest indberettede arter i Naturbasen: