Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gert S Laursen
    Foto: Gert S Laursen
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: Skovkakerlakker er flade og ovale aflange insekter med lange antenner, cirka halvdelen af kropslængden. Benene er lange og tornede og understøtter et hurtigt løb. Hovedet er nedadvendt med bidende munddele. Hannerne et typisk 11-12mm og Hunner 9-10mm. Rygpladen (Protonum) med mørke pletter. Skovkakerlakken er brunlig og har brune pletter på vingerne. Ben, Bagkrop (Abdomen) og halenokker (Cerci) er mørkebrune. Halenokker hos Skovkakerlakken er korte. Den forvingerne (Tegmina) er fuldt udviklet ved hanner. Ved hunnerne når det knap ned til bagkroppens forreste del. Hannerne har trekantede pletter på bagerste del af ryggen på en sklerotiseret plade (Tergite)
Skovkakerlak
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karin Gutfelt

Variation

: Forskel mellem hanner og hunner på vingelængden (Kønsdimorfi). Hunnernes vinger er betydeligt kortere end hannens. Hanner har trekantede pletter på den nederste plade på ryggen. Yderligere er det kun hannerne der evner at flyve Set fra undersiden, har hunner 6 segmenter mens hanner har 8.

Forveksling

: Kan forveksles med andre kakerlakker. Tysk kakerlak (Blatella germanica) ligner skovkakerlakken men kommer ikke udendørs. Skovkakerlakken kommer sjældent indendørs i modsætning til Blatella germanica, der trives indenfor, hvor den er et problem, specielt i køkkener hvor der er madrester. Særligt E. sylvestris kan forveksles med skovkakerlak, der kan dog skelnes på at hannerne af Skovkakerlakken afviger på 7ende led af rygpladen hvor der ses en oval kirtel med tæt behåring. Sand kakerlakken kan også forveksles med skovkakerlakken, den er dog mindre, med en størrelse på 5-7 mm.

Udbredelse

: E. lapponicus findes på den nordlige halvkugle, Asien og Canada. Yderligere er den indvandret til Nord Amerika
Skovkakerlak - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Voksne ses hele året rundt. Nymferne ses tidligt på foråret, men kan findes året rundt på grund af den toårige livscyklus.

Tidsmæssig fordeling

af Skovkakerlak baseret på Naturbasens observationer:
Skovkakerlak - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovkakerlak - månedlig fordeling

Biologi

: Parring i juni-juli. Efter parring laver hunnen en kapsel med æg på bagkroppen, som hun holder på i en periode, denne ægkapsel kan ses ved kønsåbningen. Skovkakerlakken er altædende (omnivorous), og spiser blandt andet ådsler, organisk materiale og små insekter. Skovkakerlakken har ufuldstændig udvikling (Hemimetabol), hvor nymferne ligner de voksne på trods af mangel på vinger. Livscyklus tager 2 år, hvor den overvintrer et år som æg og et år som nymfe. Æggene klækker i juni året efter de er lagt, efterfølgende overvintre nymfen i et år, hvorefter de udvikles fuldt i maj og lever som voksne til september, hvor de voksne individer dør. Hannerne er oftest fundet i lavt vækst tæt på jordbunden. Hunnerne og nymferne findes oftest i blade og gammelt træ.

Levested

: Skovbunden, under mos, blandt blade og grene. Findes også på heder. Findes sjældent indendørs.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Chandler, D. S. (1985). A NEW INTRODUCTION OF A EUROPEAN COCKROACH, ECTOBIUS-LAPPONICUS (DICTYOPTERA, BLATELLIDAE). Entomological News, 96(3), 98-100.

Clements, C. J., McCorquodale, B. D., Doucet, A. D., Ogden, B. J. (2017). the Dusky cockroach in the canadian maritimes: establishment, persistence, and ecology. J. Acad. Entomol. Soc. 13: 21-27

Holusa, J., & Kocarek, P. (2000). Seasonal dynamics of the dusky cockroach Ectobius lapponicus (Blattodea, Blattellidae) in the eastern part of the Czech Republic. Biologia, 55(5), 483-486.

(www.naturporten.dk...skovkakerlak).

De senest indberettede arter i Naturbasen: