Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen

Kendetegn

: Hunnen er 11-13 mm lang og har en kraftig orangerød behåring på thorax (brystet), samt en sort behåring på abdomen (bagkroppen). Hannerne er mindre end hunnerne og har en brunlig behåring. Hannerne kan i felten ikke med sikkerhed adskilles fra de lignende arter i Andrena-slægten.
Rødbrystet Jordbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bjørn Grøn

Variation

: Hunnernes 1. bagkropsled kan have enten sort eller brunlig behåring, og i ekstreme tilfælde kan lysere behåring fortsætte helt ned på 3. bagkropsled.

Forveksling

: Hunnen kan let forveksles med andre arter fra samme slægt. Eksempelvis med den lidt mindre Tofarvet jordbi (A. bicolor) og muligvis også med den lidt større Sortbrun Jordbi (A. nigroaenea), men Rødbrystet jordbi adskiller sig fra disse to, idet den er gullig-orange på både bagerste tarsus (fod) og tibia (skinneben). Dette kan dog imidlertid være svært at se, eftersom biernes bagben ofte er dækket af pollen.

Rødbrystet jordbi hunnen kan muligvis også forveksles med Rødhalet jordbi (A. haemorrhoa), der dog har en rødlig halespids samt en gråhvid underside.

Hannerne kan som nævnt være vanskelige at adskille fra andre arter i slægten.

Udbredelse

: Arten er udbredt i hele landet.
Rødbrystet Jordbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De første hanner kan i milde vintre ses allerede fra primo marts, mens de mest bestandige hunner kan ses frem til ultimo maj.

Tidsmæssig fordeling

af Rødbrystet Jordbi baseret på Naturbasens observationer:
Rødbrystet Jordbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbrystet Jordbi - månedlig fordeling

Biologi

: Rødbrystet jordbi er oligolektisk (pollen-specialist) på pil (Salix sp.), hvilket vil sige, at arten næsten udelukkende samler pollen fra forskellige piletræer, især Sejle-pil (S. Caprea) og Grå-pil (S. Cinera). Den er dog også observeret på blandt andet Mælkebøtte (Taraxacum sp.) og Følfod (Tussilago farfara), hvor den formegentlig søger nektar.

Rødbrystet jordbi hører til blandt de solitære gravebier. Arten er afhængig af sandede jorde, hvori hunnen kan grave en rede. Rederne kan forekomme både i små, spredte klynger og i store, tætte rede-komplekser gravet af flere hunner.

Rødbrystet jordbi parasiteres i øvrigt af kleptoparasitten Tidlig hvepsebi (Nomada leucophthalma), der også parasiterer den mindre udbredte Stor pilejordbi (Andrena apicata). Derudover er Rødbrystet jordbi vært for Stor humleflue (Bombylius major) og dens reder besøges også af blomsterfluen Leucophora Obtusa.

Levested

: Rødbrystet jordbi kan findes i forskellige piletræsrige habitater med sandet jord. Typiske levesteder omfatter både heder, åben skov, sandgruber samt nedlagte sand- og grusgrave. Arten kan også findes i haver og parker med piletræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Falk, S., 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland, British Wildlife Publishing Ltd.

Féon, V.L. et al., 2011. Solitary bee abundance and species richness in dynamic agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems and Environment.

Madsen, H.B., Schmidt, H.T. & Rasmussen, C., 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier. Entomologiske Meddelelser, 83(2), pp.4370.

Rasmussen, C., Schmidt, H.T. & Madsen, H.B., 2016. Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea),

Hjemmeside 1: www.discoverlife.org...20q...

Hjemmeside 2: www.bwars.com...andrena-clarkella

De senest indberettede arter i Naturbasen: