Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peder  Brøgger
    Foto: Peder Brøgger
  • Fotograf: Tina Poulsen
    Foto: Tina Poulsen
  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen

Atlas

: Pilblad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 80 cm høj og meget smuk vand- og sumpplante. Blomsterstanden er et ret fåblomstret skaft, hvor blomsterne sidder på sidegrene, som igen sidder i kredse eller etager på hovedstænglen.

De langstilkede, spidse, pilformede blade sidder i roset omkring den blomsterbærende stængel, og udgår sammen med denne fra en knoldformet jordstængel. De er næsten af samme længde som blomsterskaftet.

Blomsterne har 3 10-15 mm lange, hvide kronblade med blå- eller rødviolet basis. Støvknapperne er iøjnefaldende purpurrøde. De 3 bægerblade er bredt ægformede og kun 4-5 mm lange.

Frugten er en kuglerund flerfoldsfrugt, hvor delfrugterne er nødder.

Inden de karakteristiske, pilformede overvandsblade udvikler sig, dannes der som hos den ret nærtstående Vejbred-Skeblad også 2 andre bladtyper: først kommer der båndformede undervandsblade og derefter også langstilkede, ovale flydeblade med omtrent samme omrids som flydebladene hos Svømmende Vandaks. De smalle undervandblade visner ret hurtigt væk, medens de ovale flydeblade ofte er mere bestandige end tilfældet er hos Vejbred-Skeblad.

På større dybder kan vokse rene undervandbestande, der kun har de smalle undervandsblade og ikke udvikler blomsterskaft.

Pilblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Forveksling

: Når de karakteristiske pilformede overvandsblade er udviklet, bør Pilblad ikke kunne forveksles med andre vildtvoksende danske planter. Dog kan den meget lignende Bredbladet Pilblad sjældent træffes forvildet; den har butte, væsentligt bredere blade med pilformet grund og større blomster, som har gule støvknapper.

Undervandsbestande, der kun har båndformede blade og ikke udvikler blomsterstand, er svære at bestemme i felten; deres blade kan dog kendes fra undervandblade af Brudelys, Pindsvineknop m.fl. på, at nogle af tværstrengene er iøjnefaldende kraftige og mere eller mindre skråtstillede.

Udbredelse

: Pilblad findes hist og her i Vestjylland, samt i grøfter i marsken i Sønderjylland, og er sjælden på Fyn, Sjælland og det øvrige Jylland; den mangler dog som vildtvoksende nord for Limfjorden. Den dyrkes også og kan træffes udplantet.
Pilblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Pilblad blomstrer juli-august og kan let genkendes hen på sæsonen, så længe de karakteristiske pilformede overvandsblade er til stede.

Tidsmæssig fordeling

af Pilblad baseret på Naturbasens observationer:
Pilblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pilblad - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig vand- og sumpplante. Den er særbo med hunblomsterne siddende nederst i blomsterstanden og hanblomsterne øverst. Hunblomsterne i den enkelte blomsterstand er i reglen afblomstret, når hanblomsterne udvikler sig. Bestøvningen sker sandsynligvis med insekter. Frøene spredes med vand. Der er en effektiv vegetativ formering ved, at der dannes overvintringsknolde på lange, tynde udløbere i dyndbunden. Sandsynligvis er den vegetative spredning af overvintringsknolde langt vigtigere end frøformeringen.

Det latinske slægtsnavn ”Sagittaria” kommer af latinsk ”Sagitta” = ”pil”. Det latinske artsnavn ”sagittifolia” betyder ”med pilformede blade”. Det danske navn er selvforklarende.

Levested

: Pilblad vokser i dynd- og lerbund i lavt, ret næringsrigt vand i søer og åer. Den kan dog også danne ikke-blomstrende undervandsbestande på dybere vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

DanskeVandplanter – Miljøstyrelsen – Danmarks Miljøundersøgelser.

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen. Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: