Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Elisabet Pagh
    Foto: Elisabet Pagh
  • Fotograf: Henrik Baark
    Foto: Henrik Baark
  • Fotograf: Henrik Baark
    Foto: Henrik Baark

Atlas

: Brudelys overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Brudelys er indtil 120 cm høj. Bladene er af længde med eller lidt længere end stænglen, ca. 1 cm brede, skarpt trekantede (og lidt vingede), spidse og snoede.

Blomsterskaftet er opret, uden blade, og med 10-20 blomster i skærm. Blomsterskærmen har 3 nogle cm lange højblade eller støtteblade ved basis. Blomsterne er 2-2,5 cm brede og med hvide til rosa omvendt ægformede kronblade med afrundet tandet spids. Der er 9 røde støvblade og 6 blosterblade, hvoraf de 3 er lidt bægerbladsagtige og grønlige på ydersiden. Frugten er en flerfoldsfrugt (bælgkapsel).

Brudelys
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Sjøstrøm

Variation

: Brudelys optræder ofte i helt eller næsten helt vegetative bestande; det gælder især de første år, efter at arten har etableret sig på en ny lokalitet. Ved vandløb er den også ofte rent vegetativ.

Forveksling

: I blomst kan Brudelys ikke forveksles med andre planter. Pilblads blomster kan dog overfladisk ligne, men den har langstilkede, pilformede grundblade. Vegetativt kan Brudelys evt. forveksles med arter af pindsvineknop, hvor nogle har blade, der er trekantede forneden, men brudelys kan i reglen ret let kendes på de lange, smalle blade, som er trekantet-vingede i hele længden og snoede.

Rene undervandsformer af planten kan være svære til umulige at bestemme.

Udbredelse

: Temmelig almindelig i Øst- og Nordsjælland, hist og her på Bornholm, Øerne i Øvrigt, i Øst- og Sydøstjylland, ellers sjælden.
Brudelys - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Brudelys blomstrer juni-august. Uden for blomstringstiden kan de skarpt trekantede, snoede blade erkendes meget af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Brudelys baseret på Naturbasens observationer:
Brudelys - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brudelys - månedlig fordeling

Biologi

: Brudelys er en flerårig, ofte bestanddannende urt med krybende jordstængel. Den bestøves af insekter, og frøene spredes med vand, og måske også med dyr. Brudelys er en sumpplante med luftkanaler i blade og stængler, hvorigennem, der transporteres ilt til rodsystemet.

Levested

: I næringsrige sumpe og i vand ud til ca. 1 meters dybde. På dybere og i stærkt strømmende vand optræder rent vegetative bestande med lange, smalle blade.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: