Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Belinda Andersen
    Foto: Belinda Andersen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Lisa  Ammitzbøll
    Foto: Lisa Ammitzbøll

Kendetegn

: I fugtig tilstand:

Konsistensen er blødt bruskagtig.

Frugtlegemet er øreformet, noget foldet og ofte noget året og op til ca. 10 cm. Oversiden er finhåret og lyst rødbrun. Det sporedannende lag er glat til året og rødligt-okkerbrunt.

I indtørret tilstand er den forvredet, skorpeformet og hård, men genvinder hurtigt sin form og oprindelige udseende når den fugtes.

Almindelig Judasøre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Desting

Variation

: Den kan også findes i en helt hvid variant.

Forveksling

: Judasøre kan næppe forveksles med andre svampe

Små, unge eksemplarer kan dog være helt glatte og uden rynker og årer og overfladisk ligne Bleg Bævreskive, som dog er tykkere og helt uhåret.

Håret Judasøre (A. mesenterica) har en helt anden form: den er fladt tiltrykt underlaget og med udstående hatte langs overkanten og har oversiden mørkt gråbrun med koncentriske zoner af brungrå hår. Den vokser altid på elmestammer.

Udbredelse

: Den er almindelig på passende substrat landet over.

Tidligere var den langt mindre almindelig. Dens øgede hyppighed kan hænge sammen med temperaturstigningen og den øgede baggrundsforurening med næringsstoffer fra landbrug, trafik m.v.

Almindelig Judasøre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, men mest iøjnefaldende i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Judasøre baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Judasøre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Judasøre - månedlig fordeling

Biologi

: Den vokser hyppigst på ældre Almindelig Hyld, som evt. stadig kan være levende, men kan sagtens findes på andre løvtræer, som f.eks. Elm og poppel. Jeg har selv set den en enkelt gang på fyrretræ.

Etymologi: Det latinske arts- og slægtsnavn sigter som det danske til øreformen og Judas, som forrådte Jesus.

Judasøre er spiselig, men smager ikke af noget særligt, nærmest som vådt mel eller oblat, alterbrød. Den bør ikke steges på panden, da man så kan få den hoppende rundt i køkkenet som popkorn. Den kan bruges i salat og sammenkogte retter, og har en behagelig konsistens også efter tilberedning.

Judasøre er meget let at konservere, idet man blot renser den og tørrer den; og den tørrer hurtigt. Når man vil spise den, blødes den op en halv snes minutter, hvorefter den har sin fulde form og konsistens som før tørringen.

Levested

: Tidligere var de fleste forekomster kystnære, men arten har bredt sig meget også i indlandet de senere år.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

De senest indberettede arter i Naturbasen: