Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Pamela  Velasquez
    Foto: Pamela Velasquez
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Kendetegn

: Fællesvævet 0,6-3,5 cm bredt, sort, noget sejt i det, den åbner sig op i en del uregelmæssige fure/ar så man kan ane de grålige eller læderbrune (med gråligt islæt) skiver. Denne svamp identificeres let som sorte pletter på bladene af Ahorn lidt hen på sæsonen. Den kan også findes på Spids-Løn men ikke på Navr. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse , Den ser ikke ud til at genere træet. - Der findes andre arter af slægten, der går på andre træer, f.eks. Pile-Rynkeplet - Rhytisma salicinum, der danner sorte pletter på pileblade, men først bliver fuldt udviklede, når bladene er faldet af. Den er også ganske almindeligt.
Ahorn-Rynkeplet
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pamela Velasquez

Variation

: Kan i sit unge stadie mangle furene/arene.

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre svampe. Man skal dog være opmærksom på, at der findes en anden art i slægten: Rhytisma punctatum, der danner klynger af mange små pletter, hvor R. acerinum danner større, plamageagtige pletter. R. punctatum findes sandsynligvis også i Danmark, men registreres tilsyneladende ikke.

Bark-Rynkeplet er almindelig, især på bøgebark.

Pile-Rynkeplet er også almindelig, men vokser altid på blade af pil. Der findes en rækker andre arter af Rynkeplet, bl.a. på blade af Star, f.eks. Kær-Star. Disse arter er kun sparsomt dokumenterede i Danmark.

Udbredelse

: De steder der er ahorntræer er den utroligt almindelig. Den er så godt som obligat på Ahorn.
Ahorn-Rynkeplet - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Svampen lever i så godt som alle ahornblade. De mørke pletter bliver synlige fra lidt hen på sæsonen og ses også let på affaldne blade om efteråret; i det sidste tilfælde kan man ofte er kende frugtlegemerne, der er blevet eksponerede ved henfald af det ovenliggende bladvæv.

Tidsmæssig fordeling

af Ahorn-Rynkeplet baseret på Naturbasens observationer:
Ahorn-Rynkeplet - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ahorn-Rynkeplet - månedlig fordeling

Biologi

: Ahorn-Rynkeplet er en endofyt, d.v.s. den lever inde i planten, her i plantens bladvæv, hvor det meste af svampen findes som sterilt svampevæv: stroma. I stromaet findes indsænket svampens frugtlegemer: apothecier - men de er som stromaet dækket af ahornbladets væv. Når bladet ældes henfalder vævet over apohtecierne, som så kan få frigjort svampesporerne, der spredes med vinden. Den form for frugtlegmedannelse betegnes hysterothecium (Hystero fra græsk = livmoder) og hentyder til frugtlegemeners indesluttede (i bladvævet), beskyttede placering og struktur.

Levested

: På ahornblade ofte i dalene mellem spidserne på bladende.

De senest indberettede arter i Naturbasen: