Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen

Kendetegn

: En mellemstor vokshat. Hat 1 til 5 cm bred, rødbrun til orangebrun. Først halvkugleformet, hvælvet senere affladet med plus/minus opbøjet rand. Ofte med klart afsat, central pukkel. Noget klæbrig eller fedtet. Lameller langt nedløbende, ofte tværåret forbundne. Stok hvidlig, tør, fibret og cylindrisk eller tilspidset nedefter ofte noget silkeskinnende med hvidt løstsiddende overtræk
Rødbrun Vokshat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Farven kan være lysere okkerbrun og med lysere rand

Forveksling

: Rødbrun Vokshat vil normalt straks genkendes. Dog kan lysere eksemplarer snyde en stund (hvilket jeg oplevede anden gang, jeg fandt den Rødbrune)Især kan lyse eksemplarer forveksles med brune varieteter af Snehvid Vokshat.

Udbredelse

: Sjælden i Danmark. Ifølge Vokshattebogen kun fundet på 5% 238 undersøgte overdrev.
Rødbrun Vokshat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra begyndelsen af september til begyndelsen af november

Tidsmæssig fordeling

af Rødbrun Vokshat baseret på Naturbasens observationer:
Rødbrun Vokshat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbrun Vokshat - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden.

Levested

: På gamle overdrev. Som regel på leret og kalkholdig jord.

Et overraskende voksested nær Aggersund ved Limfjorden: 3.-10. 2017 fandt jeg den i plæne ved rasteplads -ganske talrig.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
David Boertmann: Vokshattebogen. Danmarks Svampe v/Jan Vesterholt

De senest indberettede arter i Naturbasen: