Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter

Kendetegn

: Isslørvingen (Zwicknia bifrons tidl. Capnia bifrons) tilhører familien Capnidae. De kendes på, at de er relativ cylindrisk (trind), hvor bagbenene i en udstrakt tilstand ikke når over spidsen af bagkroppen. Larvernes bevægelse er ormeagtig.
Isslørvinge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jessica Carter

Variation

: Der er forskel på hanner og hunner ved at hannerne har meget små eller næsten ingen dækvinger i nymfe og voksenstadiet, hvor hunnerne har vinger.

Forveksling

: Den kan adskilles fra familien Leuctridae ved at 2-9 bagkropsled er opdelt i en ryg- og bugplade i nymfestadiet, hvor hos Leuctridae er den opdelt fra 2 - 4.

Udbredelse

: Arten er specielt udbredt i Jylland, Sjælland og Bornholm. Den findes også på Fyn, men er ikke blevet registreret i Winbio endnu.
Isslørvinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Larvernes tilstedeværelse er primært om vinteren og tidligt forår. De voksne individer flyver relativt tidligt og har en kort flyveperiode.

Tidsmæssig fordeling

af Isslørvinge baseret på Naturbasens observationer:
Isslørvinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Isslørvinge - månedlig fordeling

Levested

: Lever i relativt små vandløb med grus og blade.

Trusler

: Generelt alt der kan ødelægge vandløbsfauna som f.eks. forurening af organisk materiale, pesticider og hydrologiske forstyrrelser

De senest indberettede arter i Naturbasen: