Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen
  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn
  • Fotograf: Johan Kallesen
    Foto: Johan Kallesen

Kendetegn

: Isoperla difformis er en mellemstor art, hvor nymfen i sidste stadie er 8-16 mm. Gul art med mørke og lyse tegninger på hovedet og ned ad rygpladerne. Karakteristisk hovedtegning der adskiller den fra Isoperla grammatica.

Imago er også mellemstor. Han 6.6-8.7 mm, hun 7.8-13.5 mm. Imago varierer fra gul til helt mørkebrun. Hannen er mindre og slankere end hunnen, som er bred og kraftig. Hannen har også kortere vinger end hunnen. Lange cerci og hovedantenner. Vingernes grundfarve lysere end kroppen med mørke årer.

Isoperla difformis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Johan Kjær Prehn

Variation

: Imago varierer fra gul til kraftigt mørkebrun.

Nymfens tegninger varierer i omfang og styrke.

Forveksling

: Isoperla difformis kan især forveksles med de 2 andre danske medlemmer af familien Perlodidae, Isoperla grammatica og Perlodes microcephalus.

Der er 3 hovedpunkter hvorpå Isoperla-nymfer adskiller sig fra Perlodes-nymfer. Det mest åbenlyse er størrelsesforskellen, hvor Perlodes er langt større end Isoperla. Er man alligevel i tvivl, er hovedtegningerne ret forskellige. Desuden er bagkropsled 1-4 hos Perlodes delt i ryg- og bugplade, hvor det hos Isoperla kun er 1-2.

Disse karakterer gælder kun for store nymfer: I. difformis kan adskilles fra I. grammatica ved deres forskellige hovedtegninger. Hos I. grammatica er den lyse pandeplet lille og når ikke ud til biøjnene. Hos I. difformis er den bred og når ud til biøjnene. Desuden har I. grammatica 3 karakteristiske lyse pletter på den nederste del af hovedet, hvor I. difformis har en stor sammenhængende lys tegning. Den mørke tegning på I. difformis hoved ligner symbolet for batman.

Imago af Perlodes microcephalus er også ofte større end Isoperla-arterne.

Imago af I. difformis kan adskilles fra I. grammatica ved genitaliebestemmelse, samt ved at se på flyvetider. Desuden er hunnen af I. grammatica slankere end hunnen af I. difformis.

Mange af disse karakterer er beskrevet i Bundgaard 2007 og Lillehammer 1988.

Udbredelse

: Isoperla difformis findes kun i Jylland, hvor den også er mange steder, men mangler ligesom I. grammatica i Thy, Hanherred, Vesthimmerland og på Djursland.
Isoperla difformis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago har flyvetid fra marts til maj.

Tidsmæssig fordeling

af Isoperla difformis baseret på Naturbasens observationer:
Isoperla difformis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Isoperla difformis - månedlig fordeling

Biologi

: Som nymfe lever Isoperla difformis overvejende som rovdyr, men kan også indtage vegetabilsk føde såsom alger. Isoperla difformis er overvejende knyttet til sten og grus, og den angives i Lillehammer 1988 at foretrække vandløb med fint substrat under et grovere substrat af sten.

Levested

: Mellemstore og store vandløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lillehammer, A. 1988. Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark, Fauna Entomologica Scandinavica Volume 21. 50-70.

Mortensen, K. 2020 Slørvinger. Natur og Museum. 30-31.

Bundgaard, P. 2007 Fotonøgle til nymferne af de danske slørvinger.

De senest indberettede arter i Naturbasen: