Observation af Almindelig Mjødurt

De senest indberettede arter i Naturbasen: