Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

 Figur

Kendetegn

: Den kaldes også "krudtsvamp" eller "krudtslam", hvor især det sidste navn er meget betegnende.

Bisporella pallescens, Måtte-Snitskive www.fugleognatur.dk/gallery... , vokser ofte på belægningerne af Bispora antennata og er formentlig det kønnede stadium af denne.

Den ses som ret store sorte, afsmittende belægninger i overskårne stammer og kævler af især bøg, men også andre løvtræer. Belægninger følger marvstrålerne og fremtræder ofte linseformede, se foto.

Krudtslam angriber ret friskt løvtræsved og vokser i marvstrålerne, hvor der er højere koncentrationer af næringsstoffer end i det øvrige ved.

De sorte belægninger er ukønnede konnidiesporer, som typisk er 2-cellede.

Kønnede frugtlegemer er sandsynligvis nævnte Måtte-Snitskive, men forholdet er ikke helt afklaret.

Krudtslam
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Forveksling

: Der findes flere beslægtede arter på løvtræ i andre nedbrydningstadier, men de linseformede, kulsorte belægninger er karakteristiske for arten.

Udbredelse

: Den ser ud til at være almindelig på egnet substrat i hele landet. Dog kræver den muligvis et højskovsmiljø for at komme til udvikling og trives.
Krudtslam - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Krudtslam baseret på Naturbasens observationer:
Krudtslam - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krudtslam - månedlig fordeling

Biologi

: Sæksporesvamp med (ikke helt afklaret) kun ukønnet levevis. Dens biologi og systematiske placering er ikke fuldt ud udredet. Man ved at det er en ascomycet (sæksporesvamp) hørende til sikvesvampordenen og ravsvampfamilien, mmen der er noget usikkerhed omkring dens systematiske placering. Bleg Gulskive er formentlig dens kønnede stadium.

Den spredes med de pulveragtige konnidier og lokalt ved mycelievækst.

Levested

: Gammel løvskov, hvor den angribe især fældede løvtræstammer af store træer, der har ligget 1 års tid eller lidt mere.

De senest indberettede arter i Naturbasen: