Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Folsted
    Foto: Steen Folsted
  • Fotograf: Henrik Bringsøe
    Foto: Henrik Bringsøe
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre

Kendetegn

: Pindsvinet er et lille, kort og buttet dyr med kort spids snude, små øjne og en kort hale, der ikke umiddelbart er synlig. Det er 22-27 cm langt og vejer 800-1200 g. Pindsvinets ryg og sider er dækket med 5000-7000 pigge. Piggene er ca 2,5 cm lange og mørke med hvid spids. Da pindsvinene er mest aktive om aftenen og natten, vil man ofte høre dem, før man ser dem. Pindsvin har en lettere støjende adfærd, og udstøder små "grynt", når de søger føde.
Pindsvin
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Forveksling

: Pindsvin kan ikke forveksles med andre danske arter.

Udbredelse

: Hele landet.

Arten er udbredt i Europa og Asien.

Pindsvin - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Normalt maj til oktober, men bliver de forstyrret i dvalen, kan de være fremme allerede omkring marts.

Tidsmæssig fordeling

af Pindsvin baseret på Naturbasens observationer:
Pindsvin - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pindsvin - månedlig fordeling

Biologi

: Pindsvin bliver 2-3 år gamle. De er kønsmodne i et års alderen og får et kuld unger om året. Drægtighed 6 uger. Kuldene er på 3-8 unger, og ungerne klarer sig selv efter 6 uger.

Pindsvinets pigge skiftes kontinuert og har en levetid på 12-18 måneder. Kroppen har en veludviklet hudmuskelsæk, der gør pindsvinet i stand til at hæve piggene til næsten lodret, når det føler sig truet. Sammen med evnen til at rulle sig sammen, for at beskytte bugen - der ikke har pigge - dannes et effektivt forsvar mod mindre rovdyr, og næsten alle rovfugle.

Pindsvins kropstemperatur kan svinge meget. Pindsvin i dvale kan sænke temperaturen til ned til 5-6 C. Dette tilskrives deres specielle brune fedtvæv, der er rigeligt forsynet med blodkar, og har mange mitochondrier i cellerne.

Pindsvin har en varieret diæt primært bestående af orme og biller, men de kan også tage unger af firben, slanger, fugle og andre hvirveldyr.

Levested

: Skovbryn og ikke alt for åbne arealer. Også almindelig i haver.

De senest indberettede arter i Naturbasen: