Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Klit-Fyr overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Et indtil 20 meter højt træ, oftest betydeligt lavere, med brun eller rødbrun bark.

Nålene er indtil 10 cm. lange og gulliggrønne og noget vredne; de lugter citronagtigt ved knusning.

Koglerne er ustilkede, udstående til tilbagebøjede, indtil 6 cm. lange og ofte blivende.

De hindeagtige blade ved basis af kortskuddene er under 1 cm. lange. Kogleskællet har en spinkel, blivende torn.

Klit-Fyr
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Philip Francis Thomsen

Variation

: Meget variabel, men i reglen tydeligt højere, mere træagtig og ikke så busket som Bjerg-Fyr.

Forveksling

: Skov-Fyr har blågrønne nåle og rødlig bark på ældre træer.

Bjerg-Fyr er lavere og med mere buskagtig vækst, og kogleskæl uden spids. De hindeagtige blade ved basis af kortskuddene er længere end 1 cm.

Almindelig Klit-Fyr ssp. contorta har gulgrønne nåle og noget skrå kogler.

Bredbladet Klit-Fyr har mørkegrønne nåle.

Udbredelse

: Almindeligt plantet og forvildet på mager bund i kystegne, ellers hist og her.
Klit-Fyr - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Klit-Fyr baseret på Naturbasens observationer:
Klit-Fyr - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klit-Fyr - månedlig fordeling

Biologi

: Særbo, d.v.s. med adskilte han- og hunblomster på samme plante, og med vindbestøvning.

Levested

: Ikke oprindeligt hjemmehørende, men forvilder sig let ved frø.

Almindeligt dyrket, især på mager bund.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal København.ISBN 978-87-02-15299-9

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: