Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten Rasmussen
    Foto: Kirsten Rasmussen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter

Kendetegn

: Løvet minder om salatblade. Det er papirtyndt og består af 2 lag celler, som danner et fladt, ustilket, kruset, foldet blad. Farven er lysegrøn til blågrøn, sporedannende afsnit bliver gule. Som fastsiddende op til 20 cm langt, fritflydende kan blive noget større.
Søsalat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: BL Siemer

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: Kan forveksles med kræmmerhusalge, som er tyndere og lysere, kun 1 lag celler i løvet. Den er sjælden over 5 cm langt og ses kun om foråret.

De lignende arter rørhinde, sommersalat og mørk fjordsalat som også kun har 1 cellelag.

Udbredelse

: Mest almindelig i N-V-S Kattegat. Ses også i Skagerak, Limfjorden, farvandet omkring Samsø, Storebælt, Smålandshavet og vestlige østersø. Sjældnere ved Vestkysten og Øresund.
Søsalat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Søsalat kan findes hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Søsalat baseret på Naturbasens observationer:
Søsalat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Søsalat - månedlig fordeling

Biologi

: Søsalat trives især godt hvor der er kloakafløb i havvandet og findes de i store mængder, bør man nok finde et andet badested

Den vokser ofte sammen med rørhinde-arter.

Har skiftet navn i 2019 til Ulva fenestrata.

Levested

: Søsalat vokser på 0-50 cm dybde, fastsiddende på sten eller andet fast, eller fritdrivende i vandet.

Den tåler ikke udtørring ret godt.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ruth Nielsen, Danske Havalger 1,Miljø-og Energiministeriet 1994 ISBN 87-601-4699-0

Knud Georg Brundbjerg, Havplanter alge-tang og deres livsvilkår, Gyldendal 1988 ISBN 87-00-18722-4

Jan C.G. Larsen & Per Juel Hansen, Tang, Natur og Museum 25. årgang nr. 4 1986

Jan Rueness, Alger i Farger, Almater Forlag 1998, ISBN 82-7858-006-5

De senest indberettede arter i Naturbasen: