Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens D Jensen
    Foto: Jens D Jensen
  • Fotograf: Svavar Andreasen
    Foto: Svavar Andreasen
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: Grundling har en cigarformet krop på maksimalt 13-15 cm, hvor hunnen er større end hannen. Hovedet er kort og kraftigt, og bugen er flad. Munden har overbid og en lang skægtråd i hver side. Øjet sidder højt på hovedet og vender i mere eller mindre grad opad.

Skællene er store og tynde, og der er 38-44 langs sidelinjen. Der er ingen skæl fra brystfinnen og frem.

Finnerne er blødstrålede. Brystfinnen kan bruges til at adskille kønnene, idet de hos hannen er betydeligt kortere end hos hunnen.

Ryggen er grågrøn eller gråbrun med længderækker af små sorte eller mørkegrå pletter. Pletterne kan være smeltet sammen til et længdebånd. Bugen er sølvhvid eller gullig. Ryg- og halefinne er gråhvide og sort plettede

Grundling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens D Jensen

Variation

: Variation i farve og pletter. Farven ændres efter bundens farve.

Forveksling

: Minder om elritsen eller båndgrundling, men skelnes let på de store skægtråde, der mangler hos de to andre.

Udbredelse

: Er næsten udelukkende udbredt i Jylland og på Sjælland
Grundling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Er godt kamufleret oppe fra. Kan under parring ses på lavt vand.

Tidsmæssig fordeling

af Grundling baseret på Naturbasens observationer:
Grundling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grundling - månedlig fordeling

Biologi

: Grundling optræder mest i stimer i hurtigt strømmende vandløb, hvor de er små nok til at finde læ langs bunden. Grundling er stedfast, og vandre kun i forbindelse med gydning.

De kan være både dag- og nataktive. Er der mange rovfisk er de hovedsagelig nataktive.

Grundling spiser hovedsageligt bundlevende hvirvelløse dyr som f.eks. insektlarver, muslinger, snegle, orme og krebsdyr. Grundling går ikke i vinterhi, men spiser hele vinteren igennem, her hovedsageligt myggelarver.

Gydning foregår i Danmark imellem maj og juni. Parringslegen foregår på meget lavt vand (få cm). Æggene måler ca. 1,5 mm og er forholdsvis stort for fiskens størrelse. Ved første gydning er der typisk omkring 500 æg, anden gydning = 1500 æg og tredje gydning = 3000 æg.

Levested

: Grundling findes i alle typer vandløb, hvor den er mest almindelig på sand- eller grusbund. I store klarvandede søer findes den i brændingszonen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Henrik Carl og Peter Rask Møller. 2012. Atlas over danske ferskvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. 700 s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: