Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Erik Schlüter
    Foto: Paul Erik Schlüter
  • Fotograf: Søren Westermann
    Foto: Søren Westermann
  • Fotograf: jens jørgensen
    Foto: jens jørgensen

Kendetegn

: Vores største svampedyr. Den kan dække adskillige håndflader eller dm2 og have en meget stor udstrækning: op til 1/2 meter eller mere.

I plasmodiestadiet er en stor, hvid kæmpecelle med 1000-vis af cellekerner, som kryber hen over skovbund eller dødt træ.

Når den overgår til sporangiestadiet bliver overfladen mere knudret og med udvækster, der dels er meget uregelmæssige, men stedvis kan ligne stenbiderrogn eller insektæg; det indre omdannes som hos andre svampedyr til et pulver af sporer, som her er sortbrunt.

Kæmpeklat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Erik Schlüter

Forveksling

: Troldsmør kan også blive stor, men næppe så stor som Brefeldia maxima, og har gennemgående gule overfladefarver. Sammenlign Troldsmør med de gule farver: www.naturbasen.dk/art?id=3590

Brefeldia maxima bør kunne kendes på farven og størrelsen.

Udbredelse

: Den er ikke særligt almindelig, men kan findes, hvor der forekommer ældre løvskov med naturskovagtigt præg.
Kæmpeklat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Typisk juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Kæmpeklat baseret på Naturbasens observationer:
Kæmpeklat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kæmpeklat - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige svampedyrbiologi og livscyklus med plasmodium - sporangiestadium - sporer - sværmere og nyt plasmodium, se littererturlisten.

Levested

: I skove, gerne gamle skove med naturskovagtigt præg.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Generelt om svampedyrenes livscyklus: www.vestrehus.dk...svampedyr

Nøgle til danske slægter:

www.myx.dk/dk/dkkeygen

De senest indberettede arter i Naturbasen: