Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Nelly Hansen
  Foto: Nelly Hansen
 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch
 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Stemonitis (Støvkølle) sp. - Den er overgået til sporaniestadiet og er moden. Det indre af de karakteristiske strukturer for enden af den basale stilk er blevet omdannet til et pulver af sporer. Vestskoven, Albertslund ca. 2010.

Kendetegn

: Slægtens danske navn er Støvkølle. En vanskelig slægt af svampedyr, hvor bestemmelse til art kræver mikroskopering af sporer: se forveksling.

Plasmodiestadiet, hvor der er tale om en kæmpecelle med mange cellekerner, er kortvarigt, og det er tæt på umuligt at bestemme bare til slægt, hvis man ikke råder over værktøjer til DNA-test.

Men når plasmodiestadiet overgår til sporangiestadiet, er der nogle slægtskarakteristiske strukturer, der fremtræder nærmest kamformede med grundfæstede stilke og for enden noget bredere, men stadig ret smalle.

Overgangen til sporangiestadiet ligner stenbiderrogn eller insektæg www.fugleognatur.dk/gallery... , men er sædvanligvis hvid eller lys med en rødlig eller brunlig tone - og har bortset fra farven en vis lighed med det tilsvarende stadium hos Kanel-Støvrør. Sammenlign: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse og www.fugleognatur.dk/gallery... .

Stemonitis sp.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Thomassen

Forveksling

: Slægten er ret karakteristisk, men arterne er som nævnt svære.

I Danmark forekommer adskillige arter. Blandt de hyppigst registrerede er Stemonitis fusca www.fugleognatur.dk/gallery_browse og Stemonitis nigrescens, hvis adskillelse kræver mikroskopi.

Her er en nøgle til danske arter. Man er nødt til at have adgang til et mikroskop med mindst 800 x forstørrelse:

www.myx.dk/dk/dkgenste

Udbredelse

: Slægten er formentlig almindelig, men lidet iøjnefaldende og lidet registreret.
Stemonitis sp. - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sædvanligvis august-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Stemonitis sp. baseret på Naturbasens observationer:
Stemonitis sp. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stemonitis sp. - månedlig fordeling

Biologi

: Med den sædvanlige svampedyr-biologi, der involverere sporedannelse, spiring til plasmodier og kønsceller, hvor 2 af forskelligt køn skal finde hinanden : kønsceller-befrugtning-plasmodiestadium-sporangiestadium hvor sporangiernes indre omdannes til sporer - spiring af sporer til kønsceller - efter befrugtning udvikles plasmodier.

Levested

: Typisk på dødt, gammelt træ i skove og parker m.v. Nogle arter vokser også på og i mos.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Generelt om svampedyrenes livscyklus: www.vestrehus.dk...svampedyr

Wikipedia opslag: en.wikipedia.org...Stemonitis

Danish Myxomycetes: www.myx.dk/spp/diyver

De senest indberettede arter i Naturbasen: