Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Helle Frank Skall
    Foto: Helle Frank Skall
  • Fotograf: Helle Frank Skall
    Foto: Helle Frank Skall

Kendetegn

: Rørhinde (Enteromorpha) er en slægt med 10 danske arter, der kan være vanskelige at adskille. Løvet er tyndt og hult rørformet, 2-5 cm brede og 10-100 cm lange. Farven er lys gulgrøn.

Vokser på sten, bolværk og andet langs kysterne. Rørhinder virker meget fedtede og er sæbeglatte at gå på. Tørlagte, døde planter danner en hvidgul skorpe på overfladen.

Rørhinde sp.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karen Thomsen

Variation

: Tarm-rørhinde, E. intestinalis, er den mest almindelige, altid ugrenet, mere eller mindre bølget i kanten, ca 10 mm bred foroven, smaller stilkagtig til ved hæftepunktet.

Bred Rørhinde, E. Linza, 1-6 cm bred også ugrenet, glinsende, ofte spiralsnoet og sammenvokset langs midten.

Andre rørhinder kan være grenede og tyndere, variationen er stor.

Forveksling

: Fragmenter kan forveksles med bl. a. kræmmerhusalge, som også består af enkeltcellelag.

Arter af blidingia sp. er også rørformede, op til 7 cm lange og 1-3 mm brede.

Kan også forveksles med søsalat, som dog har 2 cellelag i løvet.

Udbredelse

: Kendes fra alle danske farvande, undtaget Ø-Kattegat. Mest almindelig langs Jyllands østkyst, Øresund og Vestlig Østersø.
Rørhinde sp. - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses hele året på voksestederne.

Tidsmæssig fordeling

af Rørhinde sp. baseret på Naturbasens observationer:
Rørhinde sp. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rørhinde sp. - månedlig fordeling

Biologi

: Rørhinder starter som små tråde på voksestedet, som bliver til rør, der i roligt vand kan blive op til 1 m langt.

Røret består af et enkelt lag celler, som tit klapper sammen så det minder om et smalt blad. Rørhinder tåler store udsving i saltindholdet og er almindelige ved å-udløb. De trives også i næringsrigt, kloakforurenet vand.

Levested

: Vokser på sten o.l. i tidevandzonen langs kysterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ruth Nielsen, Danske Havalger 1,Miljø-og Energiministeriet 1994 ISBN 87-601-4699-0

Knud Georg Brundbjerg, Havplanter alge-tang og deres livsvilkår, Gyldendal 1988 ISBN 87-00-18722-4

Jan C.G. Larsen & Per Juel Hansen, Tang, Natur og Museum 25. årgang nr. 4 1986

Jan Rueness, Alger i Farger, Almater Forlag 1998, ISBN 82-7858-006-5

Havets dyr og planter, ISBN 978-87-02-16522-7

De senest indberettede arter i Naturbasen: