Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
  • Fotograf: Daniel Palm Eskildsen
    Foto: Daniel Palm Eskildsen
  • Fotograf: Daniel Palm Eskildsen
    Foto: Daniel Palm Eskildsen

Kendetegn

: Ulken er en bundfisk med et stort hoved med 2 kraftigt benede kamme eller længdekøle på issen. Der er pigge på forgællelåget, men den længste når ikke kanten af gællelåget. Den har to rygfinner, heraf er den forreste med pigstråler. Brystfinnerne er store og tjener til støtte når fisken ligger på bunden. Almindelig ulk bliver 60 cm i arktiske farvande, men i Danmark bliver de fleste kun 30-40 cm. Fiskene har en mer eller mindre mørkebrun grundfarve, med mørkere mønstre og pletter.
Almindelig Ulk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Daniel Palm Eskildsen

Variation

: Hannerne får en rød bug med hvide prikker i paringstiden. Denne ligger om vinteren. Farven kan være noget variabel, da ulken har en tendens til at tage farve efter den bund, som den ligger på.

Forveksling

: Almindelig ulk kan lettest forveksles med langtornet ulk, men dennes længste pig på forgællelåget når forbi kanten af gællelåget og under den forreste del af rygfinnen. Desuden har langtornet ulk hudflige i mundvigen i modsætning til almindelig ulk, hvilket er langtornet ulks bedste kendetegn når man ser fisken under vandet, idet tornenes relative længde kun ses godt under bestemte vinkler. Almindelig ulk bliver desuden større, idet langtornet ulk ikke bliver mere end 20 cm lang.

Der er ingen forvekslingsmuligheder med vores anden almindelig ulk, panserulken idet denne har en hel anden krops- og hovedform.

Udbredelse

: Ulken findes udbredt ved Vesteuropas kyster fra den Biskayiske Bugt til Svalbard og i hele Østersøen. Desuden ved Island, Grønland og den amerikanske atlanterhavskyst, ca. ned til Rhode island.
Almindelig Ulk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ulken ses bedst under dyk med flasker eller med snorkel. Den kan ses hele året, men den er ikke så nem at få øje på på grund af kamuflagen. De fleste sportsfiskere kender ulken som en uvelkommen bifangst, som endda har ry for at bide på krogen endnu en gang efter at den er blevet smidt i vandet igen.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Ulk baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Ulk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Ulk - månedlig fordeling

Biologi

: Ulken er en typisk bundfisk, som ligger på bunden på lur og angriber det bytte, som kommer indenfor rækkevidde. Ulken kan godt svømme, men den gør det ikke gerne, og den har ingen svømmeblære. Den er særdeles velkamufleret, og man kan som dykker svømme forbi adskillige uden at opdage dem. Den er en særdeles grådig rovfisk, og den æder alt, som den kan gabe over. Ulken parrer sig om vinteren og hannerne vogter æggene til de klækker i løbet af 5 uger. Larverne er pelagiske.

Levested

: Ulken holder af hård bund. Den findes på vore stenrev og havenmoler. Den kan godt træffes på bar sandbund, men som regel kun i umiddelbar nærhed af stenrev eller andre steder med sten. Der kan vær en del i havne og langs havnemoler, især hvis disse består af løse sten, som er stablet op.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bent j. Muus m. fl. Havfisk og fiskeri, Gads forlag 1998.

Moen, F.E og E. Svenson, Dyreliv i havet, Kom Forlag, Kritiansund, 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: