Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Bindholt
    Foto: Lars Bindholt
  • Fotograf: Jakob Strand
    Foto: Jakob Strand
  • Fotograf: Jakob Strand
    Foto: Jakob Strand

Kendetegn

: Den langtornede ulk minder meget om ulken, men den er mindre (max 20 cm) og den har fire torne på gællelåget, heraf en så lang, at den når ind under den forreste del af rygfinnen. Den har desuden en lille hundflig i hver mundvig. Den er brunlig med fire mørkere tværbånd, men ligesom hos almindelig ulk varierer farven efter bunden.
Langtornet Ulk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Bindholt

Variation

: Ligesom almindelig ulk kan den variere en del i farven afhængig af bundens beskaffenhed.

Forveksling

: Den kan kun forveksles med almindelig ulk, men denne er større (30-40 cm lang), og den har ingen torn på gællelåget, som når ind under første rygfinne. I parringstiden er bugen hos hannerne hos almindelig ulk rød med hvide prikker, hvilke den ikke er hos langtornet ulk. Hvis man ser fiskene under vandet er det bedste kendetegn den lille hudflig som langtornet ulk har i hver mundvig. Er fisken kommet på lande vil denne lille hudflig ofte klistre til fiskens hud.

Den kan ikke forveksles med vores anden almindelig ulkeart, panseulken, da denne er for forskellig i kropsform.

Udbredelse

: Den findes fra Portugal til Kolahalvøen. Ved alle de britiske øer og ved Færøerne. Der er spredte bestande langs Middelhavets nordkyst helt hen til den franske riviera. I Østersøen findes den op til Ålandsøerne men også i spredte bestande.
Langtornet Ulk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses bedst under dyk med flasker eller snorkel på vore stenrev, og den kan ses hele året, men da den er velkamufleret, svømmer man sikkert forbi adskillige uden at opdage dem. Ligesom almindelig ulk er den en uvelkommen bifangst hos lystfiskerne.

Tidsmæssig fordeling

af Langtornet Ulk baseret på Naturbasens observationer:
Langtornet Ulk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Langtornet Ulk - månedlig fordeling

Biologi

: Langtornet ulk er en typisk bundfisk, som lever på eller tæt ved hård bund. Ligesom almindelig ulk er den særdeles velkamufleret, og ligger på bunden eller på en sten blandt alger og tang og lurer på byttet. Den yngler om vinteren og tidlig forår, dvs. februar til maj.

Langtornet ulk lever af mindre krebsdyr, børsteorme, muslinger og små fisk. Det vil sige alle de mindre byttedyr, so den kan gabe over.

Levested

: Den træffes på stenrev og ved havnemoler. Altså samme type habitat som almindelig ulk, men de to arter synes ikke at være de samme steder. I Norge lever den i tangen ned til 30 m dybde.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bent j. Muus m. fl. Havfisk og fiskeri, Gads forlag 1998.

Moen, F.E og E. Svenson, Dyreliv i havet, Kom Forlag, Kritiansund, 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: