Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen HøjmarkJensen
    Foto: Steen HøjmarkJensen
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen

Kendetegn

: Sortbrynet Albatros har en længde på 80-95 cm og et vingefang på 200-235 cm. Den kommer oprindeligt fra Sydatlanten, men forekommer dog regelmæssigt i Nordatlanten.

Fuglen er stor og minder om en gigantisk Mallemuk med et vingefang som en Knopsvane. Hele undersiden af vingerne er hvide, med en bred sort kant. Arten har et markant sort øjenbryn, deraf navnet Sortbrynet Albatros. Næbbet er langt, gult og kraftigt.

Juvenile individer har et helt gråt næb, et smalt gråt halsbånd og et grålig anstrøg på de hvide undervinger.

Stemmen minder om en ko der muer.

Sortbrynet Albatros
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen HøjmarkJensen

Forveksling

: Arten kan forveksles med fx Svartbag og Sule når den ligger på vandfladen, men når albatrossen er i luften, bør den ikke kunne forveksles med andre arter; dog findes der et par andre arter Albatros, som måske kunne ses på disse breddegrader, som ligner meget. Som nævnt under Kendetegn kan den dog minde om en Mallemuk.

Udbredelse

: Sortbrynet Albatros er udbredt i Sydatlanten. Den største ynglekoloni findes på Steeple Jason, Falklandsøerne - med ca. 250.000 par. Kolonien ligger som en flere kilometer lang og og ca 100 meter smal bræmme langs kysten.

Over 70 pct af den samlede bestand af Sortbrynet Albatros yngler på Falklandsøerne.

Sortbrynet Albatros - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark er kun fundet 3 Sortbrynet Albatros, set følgende steder:

1. 23 september 1991: 1 ad. Ørhage, Klitmøller

2. 20 juli 1999: 1 4K i Skagerrak, 17 km Nordvest for Hanstholm

3. 2014,2015: Ved Skagen, Hirtshals, Blåvands Huk, V. Vedsted Vade, Ørhage, Roshage og Agger Tange.

Tidsmæssig fordeling

af Sortbrynet Albatros baseret på Naturbasens observationer:
Sortbrynet Albatros - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortbrynet Albatros - månedlig fordeling

Biologi

: Sortbrynet Albatros kan blive helt op til 50 år gammel, og yngler ved 4 års alderen.

Den yngler på fuglefjelde i kolonier med oftest op til mange tusinder ynglepar.

Levested

: Arten er en tilfældig strejfgæst i Danmark.

De senest indberettede arter i Naturbasen: