Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Gunner Poulsen
    Foto: Gunner Poulsen
  • Fotograf: Gunner Poulsen
    Foto: Gunner Poulsen

Atlas

: Rød-Gran overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Et indtil 50 meter højt skovtræ med smal, tilspidset krone og brun bark.

Årsskuddene er glatte eller med ret få hår og orangebrune.

Nålene er sammentrykte fra siden og ensfarvet grønne-mørkegrønne.

Koglerne er indtil 20 cm. lange og cylinderformede med ret but tilspidsning.

Rød-Gran
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Knud N. Flensted

Forveksling

: Granslægten Picea har spise nåle på en udragende brun stilk og bladfod og ser sammentrykte fra siden.

Ædelgran Abies har kortstilkede nåle, der er indbugtede i spidsen, og med grøn bladfod og nåle, der oftest har 2 hvidlige bånd på undersiden.

I Picea-slægten har Sitka-Gran udpræget stikkende nåle, der er fladtrykte fra oven (og ikke sammentrykte fra siden) med grøn overside og hvidgrå underside.

Hvid-Gran har nåle, der er sammentrykte fra siden og er grågrønne. Den har meget mindre kogler end Rød-Gran.

Udbredelse

: Meget almindeligt plantet i skovbrug m.v. i hele landet.
Rød-Gran - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Rød-Gran baseret på Naturbasens observationer:
Rød-Gran - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød-Gran - månedlig fordeling

Biologi

: Et nøgenfrøet, særbo træ. med adskilte han- og hunblomster og vindbestøvning.

Rød-Gran er en meget vigtig mykorrhizapartner, der danner ektomykorrhiza men en lang række svampe blandt fluesvampe, skørhatte, mælkehatte, kantareller o.s.v.

Levested

: Et meget almindeligt anvendt skovtræ i Danmark.

Rød-Gran har hyppigt frøafkom og selvforynger sig effektivt især på lidt fugtig tørvebund.

Ifølge AFD-rapporten har den vokset på Læsø sammen med Skov-Fyr, idet er er fundet både store mængder pollen og makrofossiler af den der. Den blev udryddet, som Skov-Fyr blev det, på Læsø inden 1700. I nogle nu ødelagde moser i Nordsjælland, har man fundet så store pollenmængder af den, at man har svært ved at tro på, det det skyldes fjerntransport fra Skåne/Sverige.

Så Rød-Grans status må regnes for uddød oprindelig hjemmehørende på linje med Skov-Fyr. Den har været hyppigt plantet i flere 100 år.

Enkelte steder, f.eks. i Maglemose i Gribskov, findes bevoksninger med Rød-Gran som dominerende art, der nærmest må betegnes som nåle-naturskov.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal København.ISBN 978-87-02-15299-9 - Om Rød-Gran: værkets bd. 2.side 51-52.

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Atlas Flora Danica, Gyldendal 2015, Per Hartvig et al, ISBN 978-87-02-15299-9

De senest indberettede arter i Naturbasen: