Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Søren Nygaard
  Foto: Søren Nygaard
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Karen Thomsen
  Foto: Karen Thomsen

Kendetegn

: En af vore mest almindelige muslinger. Bliver op til 10 cm lang. Skallen er sort eller blåsort, og har et tydeligt blåt skær på de steder, hvor periostrakum (det hornede yderlag er slidt af). Sidder ofte fæstnet til underlaget eller til hinanden i store dynger ved hjælp af blanke skinnende tråde, de såkaldte byssustråde...
Blåmusling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Dahlgreen

Variation

: Unge blåmuslinger er betydeligt mere brune i farven, og kan undertiden forveksles med andre arter, men kan som regel kendes på, at de også sidder sammen i store antal.

Forveksling

: Blåmuslinger kan undertiden forveksles med hestemuslinger (Modiolus modiolus). Men de kan kendes fra hinanden på at hestemuslingen kan have et mere rødligt skær, og at umbo (den oprindelige skal som muslingen først havde, hvis omrids kan ses på skallen) sidder rykket tilbage fra skalspidsen - hos blåmuslingen sidder den helt ude i spidsen. Hestemuslinger kan desuden bliver dobbelt så store som blåmuslinger.

Udbredelse

: Findes fra Nordsøen og hele vejen ind gennem de danske farvande til Ålandsøerne mellem Sverige og Finland.
Blåmusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blåmuslinger kan ses opskyllet på danske kyster året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Blåmusling baseret på Naturbasens observationer:
Blåmusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blåmusling - månedlig fordeling

Biologi

: Lever fastsiddende, hvor den filtrerer vandet for spiselige partikler.

Levested

: Findes fra lavtvandslinien og ned til omkring 50 meters dybde i brakvand, men kun til omkring 10 m i saltvand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Cambell & NIcholls: The Seashore and Shallow Seas og Britain and Europe, Hamlyn 1988

Køie, Kristiansen & Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

De senest indberettede arter i Naturbasen: