Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: René Jacobsen
    Foto: René Jacobsen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Kendetegn

: Længde 73-88 cm (dertil fødder ca. 13). Vingefang 118-142 cm. På størrelse med Skarv. Det brede, knivformede næb holdes vandret under svømning. Næbbet har svagt nedadbuet overkant og tydelig vinkel på underkanten. Kantet hovedprofil. Pandebule ofte tydelig. Kort og kraftig hals.

I sommerdragten (bæres det meste af året – fra april til november) har den sort hoved, hals (begge med et grønligt skær) og næb samt et tydeligt sort- og hvidstribet felt på halsen og en mængde hvide ruder på ryggen.

I vinterdragten ligner den Sortstrubet Lom, men med større næb, kraftigere hals, kantet hoved og en smal, lys øjenring. Næbbet kan være lyst, men har altid mørk overkant. Mørk halvkrave. Isse og baghals er mørkere end ryggen, overgang mellem mørkt og lyst på hoved og hals er ujævn. Har grå bagflanker. Har gråsort halvkrave på halssiden, forstærket af et hvidt ”hak” oventil.

Ungfuglen ligner de voksne i vinterdragt, men har lysskællet ryg, lysere end hos Sortstrubet Lom.

I flugt tung (vægten er ca. 4 kg) og skarvlignende med tyk mave og store, bagudhængende fødder. Vingeslagene er mere elastiske med tydeligt ”svirp” i hånden og generelt langsommere end Sortstrubet Loms: 30 vingeslag eller mindre pr. 10 sekunder ses kun hos Islom og Hvidnæbbet Lom (ned til 32 hos de største eksemplarer af Sortstrubet Lom).

Stemme: På ynglepladsen høres vidtlydende, jodlende skrig. I flugten høres et kort ”kvuk”.

Islom
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pia Odgaard

Forveksling

: Skarv. Kendes fra Skarv på langstrakt og skrutrygget silhuet og knivformet næb.

Kendes i vinterdragt bedst fra Hvidnæbbet Lom på VANDRET eller kun svagt hævet næb

Udbredelse

: Nærmeste ynglepladser ligger på Island og på Bjørnøya. Yngler derudover på Grønland og i Nordamerika, gennem hele nåleskovsbæltet i Canada og Alaska. Her anses den nærmest for indbegrebet af de øde skovsøers mystik.

I modsætning til de andre lommer mangler den i det nordlige Rusland, hvor den afløses af Hvidnæbbet Lom.

Islom - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: En sjælden gæst i Danmark – der registreres i gennemsnit 35 fugle om året. Fortrinsvis på træk, især i månederne april/maj og sept./okt. – og mest langs Vesterhavskysten. Hyppigst den nordlige del. Kun enkelte fugle ses i bl.a. Kattegat samt i Østersøen.

En del af de islandske islommer bliver i farvandene nær yngleområdet vinteren igennem. Men en del trækker også til overvintring omkring De britiske Øer og bl.a. ved de nordnorske kyster – enkelte også ved den jyske vestkyst.

Tidsmæssig fordeling

af Islom baseret på Naturbasens observationer:
Islom - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Islom - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler sandsynligvis første gang i en alder af 2 år. Ynglepladserne er større søer, hvor reden anbringes på bredden eller på en ø. De 2 æg lægges på Island omkring 1. juni og udruges af begge mager på 24-25 dage. Ungerne der er flyvefærdige i en alder af 10-11 uger, fodres af forældrene indtil de er 6 uger gamle.

Føden består mest af fisk, men arten fanger også krebsdyr, snegle og orme.

Levested

: Yngler i Norden kun på Island (ca. 300 par) og med ganske få par på norske Bjørnøya midt ude i Nordatlanten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens fugle v/B.Génsbøl, Gyldendal 2006.

Fuglene i Danmark v/Meltofte og Fjeldså, Gyldendal 2002

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman m.fl., Gads Forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: