Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard
  • Fotograf: Marianne Mogensen
    Foto: Marianne Mogensen

Svær at bestemme!

Voksne skorpionfluer forsøges tit bestemt ud fra vingekarakterer, men der er ikke nogen sådanne karakterer, der er troværdige. Hunner kan kun bestemmes sikkert ud fra genitalier, der først skal dissekeres ud. Hanner kan bestemmes ud fra formen på krogen.

Kendetegn

: Almindelig skorpionflue har en kropslængde på 15-20 mm og et vingefang på 25-35 mm. Arten genkendes ved det store opsvulmede led for enden af bagkroppen (abdomen). Leddet er en klosaks, som benyttes til at fastholde hunnen under parring. Ydermere genkendes arten ved, at hovedet er distinkt forlænget nedad, to meget lange antenner, samt at kroppens underside (ventralside) er gullig med sorte markeringer og en sort overside (dorsalside) med gule striber. På forkroppen (thorax) findes to par vinger, og tre par ben med to kløer på hver. Vingerne er klare eller gennemsigtige med mørke aftegninger. Hunnens bagkrop er uden opsvulmet led, men hunnen er signifikant tungere og typisk lidt større end hannen. Larven af Alm. skorpionflue ligner en sommerfuglelarve (eruciform), og spiser døde insekter og dyr. Den har et hårdt (sklerotiseret) hoved med munddele (mandibler), tykke og segmenterede ben med én klo på hver, og bagkroppen (abdomen) har små, tykke ben-lignende strukturer (prolegs).
Almindelig Skorpionflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent Christiansen

Variation

: De sorte markeringer på vingerne og kroppens underside (ventralsiden) varierer inden for den enkelte art. Markeringerne kan derfor ikke benyttes til artsbestemmelse.

Forveksling

: Dissektion af kønsdele er den sikreste måde at artsbestemme både hanner og hunner, men hannens klosaks kan også benyttes. Alm. skorpionflue forveksles især med Engskorpionflue (Panorpa vulgaris), men også ved første øjekast med Panorpa germanica og Panorpa cognata. Klosaksens overside (dorsalside) vil på Alm. skorpionflue og Engskorpionflue bære et let dråbeformet mærke på midten. P. germanica’s mærke er en fed V-form, og P. cognata’s vil have et mærke med en tynd V-form samt et rødt hoved.

Udbredelse

: Alm. skorpionflue er udbredt i hele landet.
Almindelig Skorpionflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Voksne individer af Alm. skorpionflue flyver i maj til juli/august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Skorpionflue baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Skorpionflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Skorpionflue - månedlig fordeling

Biologi

: Det voksne individ lever i to-tre uger. Alm. skorpionflue er en relativt dårlig flyver, og kan bevæge sig omtrent 180 meter. Den indtager primært døde insekter med en blød krop, men ofte indgår også frugtsafter, nektar og pollen i føden. Skorpionfluen har en god lugtesans, som bruges til at lokalisere døde insekter. Mellem individerne er der stor konkurrence om føden, hvorfor arten er aggressiv. Arten har derfor udviklet sig til også at spise insekter som er fanget i edderkoppers spind, dog med fare for selv at blive fødeemne for edderkoppen. Skorpionfluen færdes som oftest forsigtigt og ubesværet i spindet, men fanges den alligevel, spyttes en brun væske ud som kan opløse spindet eller afskrække edderkoppen længe nok til, at skorpionfluen kan tvinge sig fri. Særligt hannerne benytter sig af denne fødestrategi, da hannen giver hunnen en gave for at opnå parring.

Parring foregår i maj-juni, begge køn er kønsmodne i løbet af få dage efter klækning og parrer sig med flere (promiskuøse). Hunnen vælger sin partner, og modtager en gave af næringsværdi i form af en spytmasse eller i færre tilfælde et mindre byttedyr. I endnu sjældnere tilfælde kan hannen tvinge sig til kopulation, men dette endes hurtigt af hunnen som sparker. Jo bedre gave, des længere parring. Efter parring lægger hunnen ovale æg i en allerede eksisterende lomme i fugtig jord, hvorefter ægget klækker i løbet af 5-10 dage. Skorpionfluelarven er holometabol, og gennemgår således en fuldstændig forvandling (metamorfose) ved udvikling fra larve til voksen. Larven er overvintrende i op til 7 måneder, hvorefter udviklingen til voksen i en puppe varer 10-21 dage.

Levested

: Alm. skorpionflue lever i kontinentale og nordlige egne, i fugtige, tæt bevoksede skovbryn og krat, hvor den gerne opholder sig tæt ved jorden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Burrows, M. (2019). Jumping and take-off in a winged scorpion fly (Mecoptera, Panorpa communis). Journal of Experimental Biology, 222(18), jeb205385.

Byers, G. W., & Thornhill, R. (1983). Biology of the Mecoptera. Annual review of entomology, 28(1), 203-228.

Steen, J. naturporten.dk...almindelig-skorpionflue (sidst tilgået d. 04.07.2022)

Siegmund, B. W. (2007). Sperm competition in the scorpionfly Panorpa communis (Mecoptera, Insecta), Doctoral dissertation, Universitäts-und Landesbibliothek Bonn.

De senest indberettede arter i Naturbasen: