Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nick Nyland
    Foto: Nick Nyland
  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen
  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen

Kendetegn

: Der findes mere end 130 typer af mosdyr(bryozoer) i Danmark. Mosdyr er et 1/2 mm stort vandlevende hvirvelløst dyr, der bygger en kalkskal omkring sig. Efterhånden som flere mosdyr bygger kalkkamre på samme lokalitet, vokser der en koloni (et hus med mange beboere) frem, der kan have forskellige former. Bredt bladmosdyr danner fx op til knytnævestore kolonier med kalkstive, men dog bøjelige, gråbrune, tanglignende blade og forveksles ofte med tang. Andre mosdyr danner lignende kolonier, men med smalle blade (Smalt bladmosdyr), mens atter andre typer danner hårde kalkkolonier, der ses som grålige belægninger på fx muslingeskaller, sten, tang og omkringdrivende plastikfolie. I lup ses tydeligt, at Bredt mosdyrs bladlignende kolonier består af et regelmæssigt netværk af sammenhængende rørformede beboelseskamre. Der har siddet et mosdyr i hvert kammer. I de på stranden opskyllede kolonier er mosdyrene afgået ved døden og ses ikke.
Bredt Bladmosdyr
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Nick Nyland

Variation

: Bortset fra størrelsen er der ikke stor variation i udseendet af forskellige kolonier af Bredt mosdyr.

Forveksling

: Kolonier af Bredt mosdyr kan både i vandet og opskyllet på stranden forveksles med tang. Bredt mosdyr er dog mere stiv i strukturen end tang pga. det kalkholdige væv (skelet).

Udbredelse

: Bredt mosdyr lever vidt udbredt i Nordsøen og ses derfor hyppigst ilanddrevet på den jyske vestkyst. Da en koloni af Bredt mosdyr kan ligne en klump tang, overses den formentlig ofte.

Bryozokalken i Stevns klint og Fakse kalkbrud består hovedsageligt af stumper af mosdyrkolonier dannet for 65 - 60 mill. år siden. I disse kalklag findes derfor mange bryozofossiler (forstenede, men genkendelige dele af mosdyrkolonier).

Bredt Bladmosdyr - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kolonier af Bredt mosdyr kan findes ilanddrevet hele året, hyppigst efter storme, dvs. i vinterperioden. Kan også ses som bifangst i trawl.

Tidsmæssig fordeling

af Bredt Bladmosdyr baseret på Naturbasens observationer:
Bredt Bladmosdyr - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bredt Bladmosdyr - månedlig fordeling

Biologi

: Der findes både han- og hunlige mosdyr i samme koloni. Gydningen foregår om vinteren, og larven svømmer ud af det befrugtede æg om foråret. Straks efter hæfter den sig på voksestedet, hvor den enten bidrager til udbygningen af den koloni, den stammer fra, eller nedsætter sig som pioner på et nyt voksested.

Mosdyrene sidder i hvert sit kammer og filtrerer vandet for plankton med lange fangarme i lighed med koraldyr og Rur, som mosdyr dog ikke er i familie med. Mosdyr menes at være i familie med armfødder (brachiopoder).

Levested

: Bredt mosdyr lever i Atlanterhavet, herunder Vesterhavet, hvor kolonierne sidder fæstnet til klipper og sten.

De senest indberettede arter i Naturbasen: