Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Hauge
    Foto: Per Hauge
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Claus Halkjær
    Foto: Claus Halkjær

Kendetegn

: 60-70 cm, 3-6 kg. Meget lange ører og lange, kraftige bagben. Pelsen gråbrun på ryg og sider og hvidlig på bugen. Relativt store øjne. Mørke ørespidser og mørk overside af halen.
Hare
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Søren Peter Pinnerup

Variation

: Farven kan variere lidt.

Man har fundet ud af, at få danske harer er krydset med Snehare (Lepus timidus).

Forveksling

: Vildkanin. Kaniner har noget kortere ører og kortere bagben og mangler de mørke områder på hale og ører.

Udbredelse

: Hele landet undtagen enkelte mindre øer.

Harer er med ca. 30 arter udbredt over det meste af jorden. Ud over Europa lever de i Asien, Afrika, Nord- og Sydamerika og Australien.

Hare - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Hare baseret på Naturbasens observationer:
Hare - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hare - månedlig fordeling

Biologi

: Med en topfart omkring 80 km/t. er haren et af Danmarks hurtigste pattedyr.

Parring fra januar til august. Drægtighed ca. 42 dage. 3-4 kuld om året med 2-4 unger i hver. Hunnen kan være drægtig med to hold unger på en gang.

Kønsmodne omkring 6 mdr. gamle.

Lever af et bredt udvalg af græs og urter om sommeren. Om vinteren også bær og bark, hvorved harer kan gøre betydelig skade på især unge træer.

Haren er mest aktiv i de mørke timer af dagen.

Levested

: Primært i det åbne land, hvor den kan se og høre fjender på god afstand, men kan også træffes i og nær skove, og i haver. Haren er ret almindlig i større byer hvor der er områder med græsplæner ved både større virksomheder, kirkegårde og parker og ved større beboelsesejendomme, selv steder i indre byområder kan Haren ses.

Trusler

: Trafik, mejetærskere i høsttiden, løse hunde. De senere års udvidelse af kornmarker er til ulempe for Haren.

De senest indberettede arter i Naturbasen: