Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Kendetegn

: Arten har en gennemsnitlig vægt på 50 mg, en gennemsnitlig skallængde på 9 mm, og en gennemsnitlig skalbredde på 6 mm

Skallen på flodnerit er noget nedtrykt, med et normalt lavt spir

Flodneritten har ligesom alle andre i Neritidae- familien en radula, som er af typen rhipidoglossan, d.v.s. en radula med mange små randtænder, som hjælper med at " børste" fødepartikler ind i spiserøret

Da den er " græsser " rager dens krop kun lidt ud fra dens skal, og dens antenner er det eneste synlige af dens krop

Operculum er en hård proteinholdig plade der beskytter sneglen, når den er helt tilbagetrukket i skallen. Operculum er lyserød med en bred ribbe, randen af operculum er rød

Flodnerit
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Dahlgreen

Variation

: Zettler og kollegaer ( 2004 ) viste at i Østersøens ydre kystnære farvande var den næsten sorte og ofte korroderede skalform af flodneriten fremherskende, hvorimod i de indre beskyttede dele af farvandet var gulgrønne former fremherskende

Forveksling

: Hvis man ser den i lup, eller zoomer ind på et godt foto, så har den en meget varieret, men karakteristisk farvemønster som ikke ligner nogen af de andre danske ferskvandssnegle

Udbredelse

: Dens forekomst er spredt over hele Europa og det vestlige Asien

I Nord- Europa findes den i Danmark og i Sverige så langt mod nord som den 58´ breddegrad. Den findes ved Finlands kyster og på Ålandsøerne, hvor der er arkæologiske fund af skaller af flodnerit fra 6000 før vor tidsregning

I Danmark er der via Natur-basen fund fra især Midt-Jylland, Midt- og NordSjælland, men på grund af dens ringe størrelse er det en art man nemt kan overse

Den findes i Tyrkiet, Iran og i Algeriet og Marokko

I Tyskland var den oprindelig i alle de store floder, Rhinen, Main, Mosel, Neckar, Weser, Elben og Oder

Den er indikatorart i forbindelse med flodovervågning i Tyskland

Flodnerit findes hovedsagelig i ferskvand, men kan også findes i brakvand både i Sortehavet og Østersøen. Der findes også en saltvandsform af flodnerit

Flodnerit - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flodneriten går ikke i dvale om vinteren, og er derfor aktiv hele året rundt Den er mere aktiv om natten end om dagen, men anses ikke for egentlig nataktiv

Tidsmæssig fordeling

af Flodnerit baseret på Naturbasens observationer:
Flodnerit - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Flodnerit - månedlig fordeling

Biologi

: Flodneriten har seperate køn og formerer sig seksuelt

Den formerer sig fra april- november. Efter parringen og hunnens æglægning dør forældrene

I løbet af en parringsæson lægges fra 50- 200 æg samlet i kapsler. Hver hun lægger fra ca 40 – 60 kapsler i løbet af gydesæsonen. Normalt udvikles kun et æg fra hver kapsel, medens de resterende æg i kapslen tjener som næring til embryoet. Ægkapsler lagt i foråret klækkes efter 2 – 3 måneder i august – september. Ægkapsler fra sensommeren overvintrer fordi udviklingen stopper når temperaturen falder til under 10 grader C. Sneglene bliver kønsmodne på < 1 år, levetiden er 2- 3 år

Levested

: Flodneriten lever på sø/ havbunden fra lige under overfladen til 60 meters dybde. I Danmark er der ikke dokumentation for at den lever på barbunden af vores større søer. Den lever overvejende på hård bund såsom sten og druknet træ

Den lever hovedsagelig af kiselalger, biofilm og detrius

Trusler

: Den største trussel er ændringer af flodernes naturlige løb og vandforurening. I Rhinen var den tæt på udrydelse i 1970´erne. Bestanden kom sig efter en stor indsats, og alligevel uddøde arten af en ukendt årsag i slutningen af 1990-erne. Siden 2006 har den rekoloniseret Rhinen, sansynligvis via skibstrafik gennem Main- Donau kanalen

Flodnerit kan præderes af skalle, aborre, flodkrebs og fugle, nok især dykænder som hvinand, troldand, lille skallesluger m.m.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Animal Diversity Web. Theodoxus fluviatilis af Mahmoud Abdallah, University of Michigan Museum of Zoology

Theodoxus fluviatilis, I: engelsk Wikipedia- Species Pages

De senest indberettede arter i Naturbasen: