Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Willy Poulsen
    Foto: Willy Poulsen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Almindelig Liguster overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Almindelig Liguster er en løvfældende, eller undertiden vintergrøn busk med tætstillet grenværk.

Bladene er mat mørkegrønne, kortstilkede, modsat stillede, helrandede og smalt ovale-landetformede.

Blomsterne er gulhvide og klasestillede for enden af skuddene og også udgående fra bladhjørner. Der har en sødlig-kvalmende lugt mindende om Almindelig Røns.

Frugten er et glinsende, sort bær.

Almindelig Liguster
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Willy Poulsen

Forveksling

: Der er ingen oplagte forvekslingsmuligheder, især ikke, når den har blomst eller frugt.

Storbladet Liguster, Ligustrum ovalifolium, med betydeligt større blade dyrkes undertiden, men ikke almindeligt, og selvsår sig ikke.

Udbredelse

: Almindelig som forvildet og naturaliseret i hele landet. Dyrkningen af arten er meget udbredt, især som hægplante. Almindelig Liguster er primært en sydlig art, men har naturlige, indigene, forekomster i Bohuslen, Nørre Halland og ved Oslofjorden linnaeus.nrm.se...liguvulv.jpg . Danmark må siges at ligge inden for dens naturlige udbredelsesområde, hvad dens hyppige selvsåning og naturalisering vidner om.
Almindelig Liguster - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig Liguster blomstrer i juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Liguster baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Liguster - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Liguster - månedlig fordeling

Biologi

: De sorte bær spredes af fugle, der kan tåle dem og indtager dem, hvorefter frøet (kernen) passerer gennem tarmkanalen og bevarer spiringsevnen.

Almindelig Liguster er giftig.

Levested

: Almindelig Liguster forekommer almindeligt forvildet som selvsået i skov og krat, især nær byer og i ekstensivt drevne parker.

I dens naturlige udbredelsesområde i Norden ved Bohuslen, Halland og ved Oslofjorden vokser den i stenet, bakket terræn.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: