Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Jesper Juel Pedersen
    Foto: Jesper Juel Pedersen

Atlas

: Sitka-Gran overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Et højt nåletræ, der kan blive 50 meter eller mere.

Når den er mere eller mindre fritstående, bliver kronen hredt kegleformet.

På store træer løsner barken sig i i firkantede flager.

Årsskuddene er brune, glatte og med opadvendte nåle. Knopperne er harpiksrige.

Nålene er flade, 2-3 cm. lange, græsgrønne og med med blågrønne bånd på undersiden og stærkt stikkende.

Koglerne er indtil 10 cm. lange, med tynde bløde, bølgede, tandede og ikke tiltrykte frøskæl.

Sitka-Gran
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Forveksling

: Rød-Grans nåle er knap så stikkende, og de er ensfarvede uden grålige bånd på undersiden. Desuden er nålene ikke flade, men sammentrykte fra siden.

Hvid-Gran er betydelige lavere og har ligeledes meget stikkende nåle, men disse er grågrønne og uden striber på undersiden.

Udbredelse

: Plantet i hele landet og lejlighedsvis selvsået.
Sitka-Gran - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Sitka-Gran baseret på Naturbasens observationer:
Sitka-Gran - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sitka-Gran - månedlig fordeling

Biologi

: Sitka-Gran er som andre nåletræer særbo med særskilte han- og hunblomster på samme plante og har vindbestøvning.

Sitka-Gran er tilpasset næringsfattige forhold i kystklima på Nordvestamerikas stillehavskyst.

Levested

: Almindeligt plantet som skovtræ. Selvforyngelse ved selvsåning er stadig ikke almindelig, men ser ud til at forekomme med stigende hyppighed.

Den er hjemmehørende i Nordvestamerika.Sitkagran er opkaldt efter Sitka-øen i Alaska.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal København.ISBN 978-87-02-15299-9 - Om Rød-Gran: værkets bd. 2.side 51-52.

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: