Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Pilledrager overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den vokser i lysegrønne måtter eller skudkæder.

Den har vidt krybende leddelt jordstængel. Ved hver ledknude udgår 2-4 4-15 cm. lange og 0,5-1 mm. tykke, trådformede blade.

Ved ledknuderne sidder også de ca. 3 mm. brede, brune sporekapsler.

Sporekapslen er 4-rummet med 2 forskellige slags sporer: storsporer og småsporer.

Som unge er bladene på karakteristisk vis sammenrullede i spidsen.

Pilledrager
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Forveksling

: Når man har erkendt plantens struktur: de trådformede i spidsen sammenrullede blade, er der næppe forvekslingsmuligheder i den danske flora.

Udbredelse

: Pilledrager er meget sjælden i Jylland - og findes her mest i Vest- og Nordjylland. Den findes ikke på Øerne og Bornholm. Den er dog på Den Danske Rødliste sat til LC-least concern - ikke truet.
Pilledrager - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den sætter sporer juli-september, men kan erkendes hen på vækstsæsonen på bladenes udformning.

Tidsmæssig fordeling

af Pilledrager baseret på Naturbasens observationer:
Pilledrager - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pilledrager - månedlig fordeling

Biologi

: Sporekapslen er 4-rummet med 2 forskellige slags sporer: storsporer og småsporer, der udvikler hhv. hun- og hangametofyter, og funktionelt nærmer sig blomsterplanternes frø.

Sporehusene med hhv. små- og storsporer er beskyttet af omdannede, kugleformede bladafsnit ved bladgrunden, såkaldte sporefrugter. Sporefrugterne overvintrer og åbnes i det tidlige forår, ved at et gelélag omkring sporerne svulmer op. Sporerne bliver på ganske kort tid til små kønsmodne forkim, der danner nye planter, efter at spermatofyter fra den hanlige forkim har befrugtet æganlægget i den hunlige forkim.

Etymologi:

Pilledrager efter de kugleformede sporekapsler.

Pillularia er "pilleagtig" og globulifera "kuglebærende" - begge udtryk sigtende til de kugleformede sporekapsler.

Levested

: Den vokser fortrinsvis på lavt vand i rene, survandede søer ("lobeliesøer"). På dybere vand findes den også, men her sætter den ikke sporer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: