Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Leif B Nielsen
    Foto: Leif B Nielsen
  • Fotograf: Jan  Sørensen
    Foto: Jan Sørensen
  • Fotograf: Hans Olav Møller
    Foto: Hans Olav Møller

Kendetegn

: Frugtlegemet er normalt 3-6,5 cm på den smalle led og 3-11 cm på den brede led (dog er der hørt om næsten 30 cm brede eksemplarer), smalt tilvokset værten, uregelmæssige, krusede lapper, der folder, ofte tæt som ung, men med alderen er der også mange store luftige/udfoldede eksemplarer ofte næsten salathovedform, (både som tæt og luftig). Overfladen er tør, i fugtigt vejr glat til let slimet, gulbrun over orangebrun til kandisbrun, med alderen ofte noget gennemsigtig (dog altid med tydelig farve).

Konsistensen er rimelig sej (meget sejt vingummi) til vandet geleagtig (som vingummi, der har været i vand natten over).

Brun Bævresvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Se under "Kendetegn".

Forveksling

: Af udseende kan den godt ligne den relativt sjældne Kandis-bævretop, men denne har afrundede lapper og vokser kun på nåletræ.

Udbredelse

: Hist og her i de danske løvskove, men man skal nu ofte kikke lidt for at finde dem.
Brun Bævresvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses fra august til februar, men kan UNDTAGELSESVIS ses i de resterende måneder.

Tidsmæssig fordeling

af Brun Bævresvamp baseret på Naturbasens observationer:
Brun Bævresvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brun Bævresvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Er parasitisk.

Levested

: Parasitisk, overvejende på løvtræ, ofte på de knapt så almindelige arter. Elm, poppel, bævreasp, osv., sjældnere på nåletræ.

De senest indberettede arter i Naturbasen: