Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bent Odgaard
    Foto: Bent Odgaard
  • Fotograf: Per Hauge
    Foto: Per Hauge
  • Fotograf: Rene Sørensen
    Foto: Rene Sørensen

Kendetegn

: Løv stort op til 20 cm bestående af aflange, uregelmæssigt tvegrenede, cm-brede, i fugtig tilstand friskgrønne lober, der har et karakteristisk grubet mønster på overfladen; ribberne mellem gruberne kan være besat med små korn (soredier) eller stiftformede udvækster (isidier). Undersiden af loberne brun til beige-farvet i de let behårede fordybninger, og blegere til næsten hvide i de ophøjede partier. Frugtlegemerne, der i Danmark er sjældne, ses som brune skiver på oversidens ribber.
Almindelig Lungelav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kristian Laustsen

Variation

: Når almindelig lungelav tørrer ud bliver den blågrå og krøller sig sammen. Da kan den være svær at få øje på.

Ofte er løvet dårligt udviklet og bliver kun få cm i omkreds.

Forveksling

: Det store løv, det fugtige løvs friskgrønne farve og de tydelige gruber på overfladen gør arten let kendelig og den kan formentlig ikke forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Kendt fra tempererede egne i store dele af verden. Bedst udviklet i tempererede regnskove og gået betydeligt tilbage i Europa.

ALMINDELIG LUNGELAV BØR IKKE INDSAMLES

Almindelig Lungelav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Lungelav baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Lungelav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Lungelav - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig lungelav vokser i Danmark på mosgroede stammer af gamle træer, fortrinsvis eg, bøg og asp.

Den er knyttet til skove med både høj luftfugtighed og lysindfald. På grund af intensiv skovdrift samt luftforurening er almindelig lungelav forsvundet fra de fleste skove, men den forekommer stadig som relikt - ofte på få stammer - og da den spreder sig dårligt, signalerer den lang økologisk kontinuitet i skovmiljøet.

Levested

: Almindelig lungelav er kendt fra omkring 30 lokaliteter i Danmark. Den er forsvundet fra Bornholm og Fyn og der er kun én kendt stamme med lungelav på Sjælland.

ALMINDELIG LUNGELAV BØR IKKE INDSAMLES

De senest indberettede arter i Naturbasen: