Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dorte Jordand
    Foto: Dorte Jordand
  • Fotograf: Anders Voergaard
    Foto: Anders Voergaard
  • Fotograf: Guy Voets
    Foto: Guy Voets

Kendetegn

: Lyst blålig, normalt op til 50-60 cm i diameter, men kan i sjældne tilfælde blive op til 90 cm. Klokken har et karakteristiks tyndt lilla bånd langs kanten. Geleen i klokken meget stiv, nærmest bruskagtig. Mundarmene meget kraftige, nogenlunde lige så lange som klokkens diameter. Deres øverste del er kraftigt krusede - kan minde om "kalvekrøs" på gammeldags skjorter. Ingen tentakler og kun meget svage nældeceller.
Lungegople
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif B Nielsen

Udbredelse

: Nordsøen, Skagerrak og Nordlige Kattegat - i sjældne tilfælde længere mod syd i de indre danske farvande. Ses også af og til i LImfjorden.
Lungegople - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses typisk i sensommeren og først på efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Lungegople baseret på Naturbasens observationer:
Lungegople - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lungegople - månedlig fordeling

Biologi

: Lever pelagisk fra lige under overfladen og nedefter - maksimumdybden kendes ikke. Lever af plankton og andre mikroskopiske partikler, som filtreres fra, når goplen pumper vand gennem kanaler i sine mundarme. Er en af de hurtigste svømmere blandt goplerne, formentlig på grund af sin ret stive klokke.

Levested

: Foretrækker stærkt saltvand, og bliver derfor sjældnere jo længere mod syd og øst man kommer i Danmark.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Cambell og NIcholls: The Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe, Hamlyn 1988

Køie, Kristiansen og Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

De senest indberettede arter i Naturbasen: