Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur
 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur
 • Fotograf: Philip Francis Thomsen
  Foto: Philip Francis Thomsen

Atlas

: Kongebregne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Intil 1,5 meter høj og med rank, opret tueformet vækst.Den har bladdimorphi. De fertile blade sidder i midten af tuen og har sporehuse på bladafsnittene foroven, og ligner de sterile blade forneden. De sterile blade er 2 x fjersnit og med helrandede sekundærafsnit og sidder mere perifert i tuen.
Kongebregne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Det synes umuligt at forveksle Kongebregne med andre danske planter.

Udbredelse

: Meget sjælden i Nord- og Vestjylland, ellers sjælden. Den kan en sjælden gang træffes forvildet fra dyrkning eller som relikt i gamle haver ved skove og moser.

Den har af størrelsesordenen 40 lokaliteter i Danmark og er fåtallig de fleste steder.

Flere af lokaliteterne er nyopdagede og fra de senere år.

På ikke helt få af lokaliteterne er den sandsynligvis et levn fra tidligere dyrkning.

Kongebregne er fredet.

Kongebregne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Danner sporer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Kongebregne baseret på Naturbasens observationer:
Kongebregne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kongebregne - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig staude.

Formeringen følger den sædvanlige bregnebiologi med generationsskifte mellem bregneplanten (2N), der danner sporer (N kromosomer), som spirer til en forkim med æg- og sædgemmer, hvorfra en ny bregneplante (2N) vokser op efter befrugtning af en ægcelle.

Levested

: Våd, ret næringsrig skygget og fugtig bund, i skove, ellesumpe m.v. Men den kan også findes i fattigkær.

Trusler

: Afvanding af våde områder i skovene, opgravning og indsamling af planten. tørvegravning, ændring af skovdriften.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Miljøstyrelsen (Artsleksikon)

De senest indberettede arter i Naturbasen: