Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Elise  Boisen
    Foto: Elise Boisen
  • Fotograf: Niels Frahm
    Foto: Niels Frahm
  • Fotograf: Leif Knudsen
    Foto: Leif Knudsen

Kendetegn

: Tynd åleagtig, næsten ensfarvet grålig krop. Typisk kun 12-15 cm lang. To næsten sammenhængende rygfinner, hvor den bageste er den største. Syv tydelige gælleåbninger og ret store øjne. Tænderne er små og stumpe. Den mindste danske art.
Bæklampret
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gabor Graehn

Forveksling

: Kan forveksles med larverne (hørålene) af de større lampretarter: Flodlampret og Havlampret, men kan som regel kendes på, at høråles rygfinner ikke hænger sammen, hvor Bæklamprettens gør. Hørål har som regel ingen eller kun meget små øjne.

Udbredelse

: Vidt udbredt i Nordeuropa, men ikke særlig talrig i Danmark.
Bæklampret - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bæklampretten er nemmest at se i forårsmånederne og i starten af sommeren, hvor de parrer sig. Efter parringen dør de voksne fisk, og larverne lever ret tilbagetrukket på bunden.

Tidsmæssig fordeling

af Bæklampret baseret på Naturbasens observationer:
Bæklampret - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bæklampret - månedlig fordeling

Biologi

: Bæklamprettens larver lever af små bunddyr. Hos de voksne dyr er tarmkanalen degenereret, og de tager derfor slet ikke føde til sig.

Levested

: Lever kun i de øvre dele af rene vandløb med sand eller grusbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Muus og Dahlstrøm: Ferskvandsfisk, Gads Forlag 1998

Nationalencyklopædien, bind 11, Gyldendal

De senest indberettede arter i Naturbasen: