Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn
  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn
  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn

Kendetegn

: Nymfen er en af vores største heptageniider på 9-12 mm i sidste nymfestadie. Mørkebrun art. En smule farvevariation findes, da nogle individer er mere orange eller mørkebrune end andre. 4 karakteristiske lyse pletter langs forranden af hovedet. Gællerne aflange men afrundede. Mangler en gællebusk ved sidste gælle. Benene er brede med mørke pletter og en bremme af små hår. Kløer med 3-4 tænder.

Imago med et vingefang på ca 20-25 mm. Thorax er mørkebrun og abdomen er mere orange med et trekantet mønster løbende ned ad siden. Vingerne er ret transparente.

Electrogena affinis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Johan Kjær Prehn

Variation

: Arten varierer fra orangebrun til mørkebrun.

Forveksling

: Electrogena affinis kan forveksles med vores 4 andre heptageniider, Heptagenia flava, Heptagenia sulphurea, Kageronia fuscogrisea og i princippet også Rhithrogena germanica.

Nymfer:

Rhithrogena germanica adskilles nemt ved at kigge på udbredelsen, og levestedet er også helt forskelligt. På nuværende tidspunkt findes R. germanica kun på én lokalitet i Danmark nemlig Højen å.

Kageronia fuscogrisea kan adskilles ved at have mange fine tænder på kløerne og mere lanseformede og længere gæller. E. affinis har kortere gæller og har kun 3-4 tænder på kløerne.

Heptagenia-arterne har en gællebusk ved alle gæller, hvor E. affinis mangler en gællebusk ved sidste gælle. Desuden er E. affinis generelt større end H. sulphurea. H. flava har desuden anderledes tegninger på oversiden.

Udbredelse

: Electrogena affinis kendte smalle udbredelse er i den øvre del af Guden å, samt et tilløb fra Mattrup å, i Hedensted og Horsens kommune. Historisk har den også været i andre vandsystemer.
Electrogena affinis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen kan ses om sommeren og sidste nymfestadie ses talrigt i august og september. Imago flyver fra august-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Electrogena affinis baseret på Naturbasens observationer:
Electrogena affinis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Electrogena affinis - månedlig fordeling

Biologi

: Nymferne er knyttet til kantvegetationen og dødt ved i store vandløb og foretrækker svag strøm. De kan også findes midt ude i vandløbet, hvis der er puder af vandplanter, hvori strømmen er svagere end resten af løbet. Arten lever af detritus.

Hannerne af de voksne sværmer formentlig for det meste i små grupper nær bredden eller lige over vandoverfladen.

Trusler

: Beskæring af kantvegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bauernfeind E., Soldán T., 2012. The Mayflies of Europe (Ephemeroptera). 286-288.

Eiseler B. 2005. Bieldbestimmungschüssel für die Eintagsfliegenlarven der deutschen Mittelgebirge und des Tieflandes.

De senest indberettede arter i Naturbasen: