Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Rosmarin-Pil overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Udbredelse

: I Danmark er der ganske få forekomster af Rosmarin-Pil i Lille Vildmose og på Sjælland. Rosmarin-Pil er en arkæofyt, dvs. den er indført af mennesker til Danmark før år 1700. Arten forekommer naturligt i området fra Centraleuropa til Centralasien og de få danske forekomster er de nordvestligste i artens udbredelsesområde.
Rosmarin-Pil - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Rosmarin-Pil baseret på Naturbasens observationer:
Rosmarin-Pil - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rosmarin-Pil - månedlig fordeling

Levested

: Rosmarin-Pil vokser på fugtig, kalkrig bund i moser og rigkær.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste: redlist.au.dk

De senest indberettede arter i Naturbasen: