Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mads Meilandt Sørensen
    Foto: Mads Meilandt Sørensen
  • Fotograf: Christian Nielsen
    Foto: Christian Nielsen
  • Fotograf: Christian Nielsen
    Foto: Christian Nielsen

Kendetegn

: En kraftig, ret grenet vandmos med tydeligt trekantede skud, idet de fleste eller alle blade sidder i 3 meget regelmæssige rækker ned ad skuddet og er kølformet sammenlagte. Bladene er grønbrune, ofte med et rødgult skær, kraftige, centimeterlange og uden bladnerve.

Ofte er skudrankerne løsrevne og fritsvømmende, men i vandløb er den i reglen fæstet til sten, trærødder o.l. med rhizoider.

De enkelte skudranker kan blive op til en meter lange. Og Almindelig Kildemos er vores største mos.

Stor Kildemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mads Meilandt Sørensen

Forveksling

: En let kendelig mos, der kendes på de kraftige trekantede skud.

Der her et par andre sjældne arter i slægten, som er spinklere og ikke har de tydeligt trekantede skud. Ingen andre arter i slægten har de skarpt kølformede blade.

Udbredelse

: Den er temmeligt almindelig på egnede voksesteder landet over.
Stor Kildemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I hele vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Kildemos baseret på Naturbasens observationer:
Stor Kildemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Kildemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne plante (gametofyten, N) og sporehuset (2N kromosomer), hvor der dannes sporer ved reduktionsdeling. Sporehuse er dog sjældne, og normalt er planten steril og formerer sig vegetativt ved afbrækkede skud og skudspidser.

Den optræder ofte i mængde.

Levested

: I strømmende eller stillestående ikke alt for eutrofieret vand. Den er ret hårdfør over for bl.a. okker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: