Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens Holmen
    Foto: Mogens Holmen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen

 Figur

Kendetegn

: Stænglen er mørkebrun, kraftig og stiv, indtil ca. 12 cm. høj og smukt palmeformet forgrenet. Bladene er tydeligt tandede i spidsen, ret små, med lang mørk ribbe, der når i 80-90 pct af bladlængden, og med smalle, næsten linjeformede celler.

Den udvikler sjældent sporehuse.

Stor Engkost
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Variation

: Ingen af interesse.

Forveksling

: Engkost bør -med sin kraftige oprette vækst, stive brune stængel og smukt palmeformede forgrening - ikke kunne forveksles med andre mosser. Få andre mosser har så udpræget palmeformet vækst; Bølget Krubstjerne har det, men har helt anderledes, store tungeformede blade.

Udbredelse

: Temmelig almindelig i hele landet.
Stor Engkost - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det meste af vækstsæsonen frem til frosten.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Engkost baseret på Naturbasens observationer:
Stor Engkost - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Engkost - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte mellem mosplanten (N) og sporehus (2N kromosomer). Men sporehuse er sjældne og formeringen i reglen vegetativ.

Levested

: Med bred økologisk amplitude, men hyppigst i rigkær og enge, hvor den i reglen gror middelfugtigt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: