Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Thorving Andersen
    Foto: Jens Thorving Andersen

Kendetegn

: Op til 10-15mm, flad og grå, gulligbrun til grønlig. Kroppen en smule aflang. Et fantastisk dyr som man skal se før man kan tro det eksisterer.

De fire genitalporer er større end ocularporrerne.

6-9 porer-par per ambulacral (ét radiært område på dyret) plade (som et abulacrum er opbygget af).

Det er sjældent af man kan kønsadskille sømus på de ydre karakterer, men for arten her gælder det at begge køn har genital-papiller udenpå kroppen. Disse er meget længere hos hannen.

Hvis dyret skades eller dør, får det en grøn farve.

Dværgsømus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Thorving Andersen

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: Alene på grund af størrelsen og formen burde arten ikke kunne forveksles med andre danske arter.

Udbredelse

: Vidt udbredt. Finmark til Baltikum, Island og sydpå til Vestafrika, Azorerne og middelhavet.
Dværgsømus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses hele året. Dog primært i død form, opskyllet på strandene efter storm.

Tidsmæssig fordeling

af Dværgsømus baseret på Naturbasens observationer:
Dværgsømus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dværgsømus - månedlig fordeling

Biologi

: Æg og sæd kastes ud i de frie vandmasser hvor befrugtning og udvikling omgående finder sted. Det voksne dyr lever af smådyr.

Levested

: Nordsøen til den vestlige Østersø. Foretrækker groft sand til fint grus, ned til 1250 m.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
P.J. Hayward & J.S Ryland; Handbook of the Marine Fauna of Nortf-West Europe (Oxford),

De senest indberettede arter i Naturbasen: