Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kent Olsen
    Foto: Kent Olsen
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen
  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas

Atlas

: Trompetblad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En noget usædvanlig plante med blade som er omdannet trompetformede fælder til fangst af insekter. Ofte når planten en størrelse på ca. 15-20 cm afhængig af vækstvilkår. De enkelte trompetblade bliver ofte 12-15 cm høje, er cylinderformet eller rørformet med en åbning øverst som er forsynet med et slags hætte eller låg. Trompetbladet er ofte fyldt med regnvand indeholdende mange døde insekter.

Farven er saftig grøn varierende til næsten rødlige farver, især på den øverste del af trompetbladene.

Blomsten rejser sig op over planten med en højde på ca. 15-30 cm med dækblade som vender nedad. Farven er rød til rødbrun på oversiden og på indersiden lys grøn

Planten lugter ubehageligt på grund af væsken fra de døde insekter.

Trompetblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Farven varierer en del afhængigt af vækstvilkår og årstid.

Der forekommer hybrider mellem nærtbeslægtede arter.

Forveksling

: Planten kan næppe forveksles med andre planter, dog med undtagelse af nært beslægtede arter, som ligeledes er blevet udsat i naturen.

Udbredelse

: Den er efterhånden blevet spredt til de fleste højmoser i landet.
Trompetblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten overvintrer med grønne trompetblade og blomstringen er i som regel fra juli til starten af september.

Tidsmæssig fordeling

af Trompetblad baseret på Naturbasens observationer:
Trompetblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Trompetblad - månedlig fordeling

Biologi

: Den øverste del af indersiden på fangstbladet på Trompetblad er beklædt med en masse nedadrettede hår, som er fugtige og glatte, så insekter nemt falder ned i bunden af røret. Her drukner insekterne i vandet som indeholder bakterier fra døde insekter.

Planten formerer sig med frøspredning, men spredningen er moderat, idet de fleste nye planter vokser tæt på moderplanten.

Planten bliver også kaldt for Trompetplante, Fluetrompet og Kandebæger.

Tiltrækker ofte ådselædere som f.eks. Ådselgraver og Ådselbille, hvilket formodentligt skyldes lugten fra de døde insekter.

Levested

: Planten er hjemmehørende i Nordamerika, men er blevet indført til Danmark til haver og derefter sandsynligvis udsat i flere forskellige højmoser. Vokser på højmoser, hvor den næsten kan optræde invasivt med pludselig stor lokal forekomst, men planten er nem at trække op.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Grejrfuglen 46. årgang 2010 nr. 2

Jydsk Naturhistorisk Forening. 120 JRGANG, HÆFTE l 2

www.viscum.dk...sarracenia

De senest indberettede arter i Naturbasen: