Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Thorving Andersen
    Foto: Jens Thorving Andersen

Kendetegn

: Fremstår ofte næsten kuglerund, op til ca. 25-30 mm i diameter. Farven er grøn til brunlig. Søpungens yderste lag er besat med algefilamenter, sandkorn og skal-stykker hvilket giver et låddent udseende. Sifonerne relativt lange og tætsiddende men sammentrækkes hvis dyret forstyrres, tages op af vandet eller konserveres.

Variation

: Eftersom arten ofte er dækket af tætsiddende materiale kan den variere alt efter hvad den dækkes af.

Forveksling

: Der er uenighed omkring hvor mange af slægtens arter der findes i vore farvande.

Udbredelse

: Naturligt udbredt i dele af Nordamerika og formentligt indført til Europa med vand fra skibe samt Øster-kultur.
Lådden Søpung - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Lådden Søpung baseret på Naturbasens observationer:
Lådden Søpung - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lådden Søpung - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er solitær og som de fleste andre søpunge er den hermafrodit. Den kan selvbefrugte. Æg smides i løbet af natten og befrugtede æg udvikler sig til en larve i løbet af ca. 24 timer. Larven er fritsvømmene i et par dage. Efter ca. 3 uger er dyret kønsmoden. Reproduktion finder sted når vandtemperaturen når 10 grader celcius.

Levested

: Fra få m.

Arten er tolerant over lav salinitet og findes derfor ofte i fjorde, estuarier og andre næringsrige, beskyttede områder. Arten sidder primært på menneskeskabte strukturer som skibsvrag og moler men kan også findes på alger og muslinger.

Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: