Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Kendetegn

: Op til 12 mm i diameter, lyserød til rustrød. Ligner et bær. Den har ofte en hvælvet overside og fæstner til underlaget med den flade basis. Åbningerne danner to korte tude på toppen af dyret. Hvor individerne sidder tæt, kan kroppen blive tøndeformet og op til 25 mm høj. Enlige individer bliver kun halvt så høje.

Søpunge er hermafroditter. Som hos andre søpunge, er kroppen omsluttet af en sækformet kappe med to mundinger, to korte tude på toppen af dyret.

Arten filtrerer havvand for plankton og andet spiseligt væv, den ynder frisk vandstrøm og rigelig tilførsel af næring. Kan danne tætte kolonier på alger, sten og skaller, i særlig stort tal på løv af sukkertang og andre store brunalger.

Stikkelsbærsøpung
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Bindholt

Forveksling

: Er så karakterisk blandt søpungene, at den næppe kan forveksles med nogen andre.

Udbredelse

: Udbredt fra Nordsøen til Østersøen omkring Bormholm.
Stikkelsbærsøpung - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Stikkelsbærsøpung baseret på Naturbasens observationer:
Stikkelsbærsøpung - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stikkelsbærsøpung - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er enårig, den er ungefødende. Danner godt 100 æg og har ynglepleje. De blodrøde æg udvikles i kloakhulen. De 2 mm lange, røde, haletudselignende larver har et fritsvømmende stadium der kun varer få timer, og hvor de ikke tager føde til sig. De sætter sig ofte nær eller på de voksne individer og undergår her en forvandling.

Levested

: Findes i sunde og bælter med meget strøm. På sten, skaller og alger, fra lavvandslinien, oftest mange sammen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
T.Dybbro: Hvad finder jeg på stranden. Politikens Forlag 2006.

M.Køie og Aa.Kristiansen: Havets dyr og planter. Gads forlag 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: