Hørbladet Nålebæger

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Hørbladet Nålebæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er spinkel og flerårig, 10-30 cm. høj, og med vandret krybende jordstængel og nærmest linjeformede blade.

Blomsterne er uanseelige. Der er 5 blosterblade som er grønne på ydersiden og hvide på indersiden.

Blomsten har intet dækblad, men der findes et enkelt højblad, som på karakteristisk vis sidder, ikke ved grunden af blomsterstilken, men forskudt et stykke ud ad blomsterstilken og strittende ud fra denne og siddende lidt under blomsten.

Forveksling

: Alpe-Nålebæger (thesium alpinum), som er fundet en enkelt gang i Danmark i et krat ved Hobro, har 2 små dækblade neden for blomsten foruden det forskudte højblad - men ligner ellers. Se beskrivelsen i Den Virtuella Floran: linnaeus.nrm.se...thesalp

Der er ingen andre arter i vores flora, der kan siges at ligne.

Udbredelse

: Hørbladet Nålebæger har kun forekomster syd for Danmark i Mellem- og Sydeuropa.

Alpe-Nålebæger har få forekomster i Sverige og findes også i Europa syd for Danmark.

Hvornår ses den?

: Den blomstrer formentlig juni-juli.

Biologi

: En flerårig urt med krybende jordstængel. Frugten er en nød, der ved modning er dækket af det visne bloster.

Slægten Nålebæger er halvsnyltere, der har grønne blade med fotosyntese, men også snylter på rødderne af forskellige græsarter m.v.

Etymologi:

Thesium er af græsk og betyder Theseus´blomst; den nærmere forklaring kendes ikke.

Ebracteatum er "uden dækblade" og hentyder til, at der hos denne art ikke sidder nogen dækblade ved grunden af blomsten.

Levested

: Hørbladet Nålebæger anses for uddød - rødlistekategori RE - i Danmark og er sidst set ved et dige i kanten af Færgelunden i Hornsherred NV for Frederikssund, hvorfra den forsvandt i begyndelsen af 1950erne. Den har også været kendt fra et par andre steder i Nordsjælland, bl.a. ved Brede. - Den beslægtede Alpe-Nålebæger er kun fundet en enkelt gang i landet, og for længst forsvundet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: