Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Annemette N. Jensen
  Foto: Annemette N. Jensen
 • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
  Foto: Morten Kofoed-Hansen
 • Fotograf: Poul Evald Hansen
  Foto: Poul Evald Hansen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. En bevoksning af Grønlig Porina på Ask. Det lille udsnit viser frugtlegemer, der har åbnet sig i forbindelse med sporefrigørelse.

Kendetegn

: Den har også været kaldt Olivenbrun Skyggelav.

Den har et tyndt, mørkt olivenbrunt, skorpeformet løv, der ses som pletter på glat bark af især ask.

Frugtlegemerne er bittesmå, kun 0,2 mm. brede, og ses som talrige, glinsende, sortbrune og halvkugleformede dannelser. De åbner sig ved en pore i spidsen.

Grønlig Porina
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Porina er en vanskelig slægt, nogle arter gror på sten, og andre på bark.

Af dem, der gror på bark er der bl.a. Gammelskov-Porina Pseudosagedia borreri , der gror på især Eg. Den har tydeligt mere rødbrunt løv og sættes i en nærtstående slægt.

Porina chlorotica - Klippe-Porina - gror på sten.

Porina lectissima gror på grov bark af især eg, og er kun fundet på gange i gammelskov i Danmark.

Porina leptalea ligner i vækstform og voksested, men har rødlige frugtlegemer.

Selvom Porina er en vanskelig og svært bestemmelig gruppe, og der ikke findes meget bestemmelseslitteratur, kan Grønlig Porina kendes nogenlunde sikkert på voksestedet og vokseformen og farven af løvet (hymeniet) samt frugtlegemernes karakter, som beskrevet.

Udbredelse

: Den er angivet som sårbar - vulnerable - VU, men udbredt i store dele af landet, på på Den Danske Rødliste.

Den er dog formentlig ofte overset, og jeg har ikke haft besvær med at finde den på egnet substrat i ung skov, f.eks. Vestskoven vest for København og på Københavns Vestvold, hvor den er mange steder på aske og også unge bøge.

Grønlig Porina - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Grønlig Porina kan ses året rundt, men er lidt iøjnefaldende.

Tidsmæssig fordeling

af Grønlig Porina baseret på Naturbasens observationer:
Grønlig Porina - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grønlig Porina - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige lavbiologi.

Levested

: Glat bark især af især ask, d.v.s. yngre og halvgamle asketræer, men også på yngre bøgetræer. Bevoksningerne sidder ofte på nord- og vestsiden af stammerne, og hvor der er skyggede og lidt fugtige forhold.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Svampeatlas artsoversigt, Flora i Farver 2,

Den Danske Rødliste - Laver.

Beskrivelse af slægten også omfattende artsnøgler: www.anbg.gov.au...PORINA-genus-and-key.pdf

Bestemmelsesnøgle: www.bgbm.fu-berlin.de...Porina

De senest indberettede arter i Naturbasen: