Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Længde: 2,5-3,2 mm (inkl. hårpensler).

Kroppen har i alt 13 benpar og 11 kropsled. Hver af kroppens sider har 9 hårpensler, mens bagerste kropsled har to meget kraftige og bagudrettede hårpensler, som har tydelig silkeglans. Derudover har rygskjoldene langs bagranden 2 rækker af kraftige hår. Hovedet er stort, kun lidt smallere end kroppen.

Kroppen er grågul eller gulbrun med mørkere tegning omkring kroppens sider og panden. Ofte er der også mørkere tegning langs ryggens midte, dannende en mere eller mindre opløst længdestribe.

Penseltusindben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Kroppens iøjnefaldende hårpensler gør, at den er umulig at forveksle med andre danske arter.

Udbredelse

: Arten kan findes i det meste af landet.
Penseltusindben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Penseltusindben baseret på Naturbasens observationer:
Penseltusindben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Penseltusindben - månedlig fordeling

Biologi

: Den findes blandt andet under løs bark og i skovbundens løv. I Danmark er der ikke sikre fund af hanner, og den formerer sig derfor formentlig udelukkende partenogenetisk her til lands. Skulle man være så heldig at støde på en han, kan den kendes på at sidste kropsleds hårpensler er mindre og meget smallere end hos hunnen.

En kilde (se 2 under litteraturlisten) angiver at tusindbenet som forsvarsmekanisme kan smide penslernes hår, når den angribes af f.eks. myrer og edderkopper, hvorved det angribende dyr bliver viklet ind i hårene.

Levested

: Primært skov
Litteratur brugt til denne beskrivelse
1) Hammer, P. 1931. Tusindben. Danmarks Fauna, bd. 35.

2) en.wikipedia.org...Polyxenus_lagurus

De senest indberettede arter i Naturbasen: