Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henny Filbert
    Foto: Henny Filbert
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Kendetegn

: Meget stor formvariation, op til 60 cm bred og 25 cm høj. Svampen er gullig eller brunlig, ofte grønlig på grund af symbiotiske grønalger, der findes i vævet.

Træffes fra tidevandszonen og ud til godt 100 meters dybde. Kan optræde i store tætheder, især på steder med stærk strøm. Danner på lavt vand uregelmæssige klumper eller ca. 1 cm tykke belægninger på sten, skaller, bolværk og alger.

Tørre eksemplarer findes ofte opskyllet, de er hvidlige med en struktur der minder om brødkrummer.

Brødkrummesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: Ingen

Udbredelse

: Det er den almindeligste havsvamp ved vore kyster. På Bornholm er den dog ikke fundet.
Brødkrummesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan året rundt findes opskyllet på stranden.

Tidsmæssig fordeling

af Brødkrummesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Brødkrummesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brødkrummesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Føden består af organisk stof, som filtreres fra vandet.

Vokser i sommersæsonen og skrumper ind om efteråret.

Levested

: Findes i alle danske farvande og går helt ind i den vestlige del af Østersøen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Marianne Køie og Aase Kristiansen: Havets dyr og planter. Gads Forlag 2000.

Tommy Dybbro: Hvad finder jeg på stranden. Politiken 2006.

De senest indberettede arter i Naturbasen: