Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Maria Petersen
    Foto: Maria Petersen
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen

Atlas

: Krans-Tusindblad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Svagt rodfæstet eller flydende vandplante med fjersnitdelte undervandsblade, der næsten altid sidder i femtallige kranse; de er indtil 4,5 cm lange og længere end internodierne (stængelstykkerne mellem bladkransene). Bladfligene er 12-20 i antal, ret bløde og oftest ikke parvis modsatte; fligene bliver tydeligt kortere mod bladspidsen. Blomsterne er ret uanseelige og sidder ligeledes i femtallige kranse på et aks, der rager op over vandfladen; blomsterne har lange, bladagtige støtteblade. Stænglen er grenet ved basis og ofte grønlig. Undervandsstænglen er indtil 1 meter lang; de blomsterbærende overvandsaks rager ca. 10 cm over vandfladen.

Frugten er en 4-delt spaltefrugt.

Krans-Tusindblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Christensen

Variation

: Enkelte kranse kan være 4- eller 6-tallige, men langt de fleste er 5-tallige.

Forveksling

: Slægten Tusindblad er ret let at kende på de fjerformede og kransstillede undervandsblade. Der er forvekslingsmuligheder med de to andre danske arter i slægten:

Aks-Tusindblad har 4 tallige blad- og blomsterkranse (enkelte kranse kan være 5-tallige, men langt de fleste er 4-tallige); bladene er kortere end internodierne. Blomsternes støtteblade er meget kortere end hos Aks-Tusindblad og ligner ikke rigtige løvblade. Bladfligene er 13-38 i tal, ret stive og oftest parvis modsatte.

Hår-Tusindblad har som Aks-Tusindblad 4-tallige blad- og blomsterkranse. Den har som Aks-Tusindblad korte støtteblade i blomsterstanden. Undervandsbladene har 7-18 bløde, tynde hårflige, som i reglen ikke er modsatte (hvad de er hos Krans-Tusindblad). Fligene bliver ikke som hos Aks-Tusindblad kortere mod bladspidsen.

Altså:

1.a. 5-tallige blad- og blomsterkranse, lange, bladagtige støtteblade. Undevandsbladene længere end internodierne: Krans-Tusindblad

1.b. 4-tallige blad- og blomsterkranse, korte, uanseelige støtteblade i blomsterstanden: til 2.

2.a. 13-38 ret stive bladflige, der i reglen er parvis modsatte og som bliver tydeligt kortere mod bladspidsen. Undervandsblade kortere end internodierne.: Aks-Tusindblad

2.b. 7-18 bløde, hårfine flige, der i reglen ikke er parvis modsatte og som ikke bliver kortere mod bladspidsen. Undervandsblade af variabel længde i forhold til internodierne: Hår-Tusindblad.

Af andre vandplanter har kun Vandrøllike fjerformede blade, men disse blade er ikke kransstillede som hos Tusindblad-arterne.

Udbredelse

: Den er temmelig sjælden i Danmark; ikke nær så almindelig som Aks-Tusindblad.
Krans-Tusindblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september. Vegetativt kan den erkendes vækstsæsonen ud.

Tidsmæssig fordeling

af Krans-Tusindblad baseret på Naturbasens observationer:
Krans-Tusindblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krans-Tusindblad - månedlig fordeling

Biologi

: Rodfæstet eller fritsvømmende vandplante, hvor blomsterne har vindbestøvning, og frugterne spredes med vand og fugle. Der er også en effektiv vegetativ spredning med vandfugle, men frøformeringen ser ud til at have ret stor betydning. Som den eneste Tusindblad udvikler den overvintringsknopper (turioner), som også er effektive spredningsenheder.

Levested

: Næringsrigt, men forholdsvis rent ferskvand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Vandplanter ((Miljøstyrelsen, ligger på Internettet) og har glimrende detailbeskrivelser af arten: Find publikationen under Links her på siden.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: